button-up anchor

Information om lymfom för anhöriga, familj och vänner

Om du har en anhörig, vän eller partner med lymfom så har du kommit till rätt ställe. I vårt stödprogram finns information och råd om lymfom och dess behandling och det är ett bra ställe att börja lära sig mer om sjukdomen och hur du kan hjälpa någon som är drabbad. På lymfominfo.se är vi övertygade om att kunskap om lymfom och lymfombehandling gör det lättare att hantera sjukdomen genom att vara medveten om vad man kan förvänta sig och hur patienten kan hjälpa sig själv. Det mesta på lymfominfo.se är skrivet ur patientens perspektiv men all information som tas upp där kan vara lika värdefull för dig som anhörig eller närstående så läs gärna även de andra avsnitten på hemsidan utöver det här specifika avsnittet.Jag känner någon med lymfom och vill veta mer om sjukdomen

Om en vän, släkting eller någon som du bryr dig om har fått diagnosen lymfom är det ofta svårt att veta vad man ska förvänta sig eller hur man kan stötta personen i fråga. Att bara finnas till för dem, ta sig tid att lyssna och att erbjuda känslomässigt och praktiskt stöd när helst det behövs är en bra början. På lymfominfo.se kan du börja lära dig om vad din vän, släkting eller partner kommer att möta under sjukdomens olika stadier och även vad de kan göra för att underlätta för sig själva.

Denna kunskap kan också hjälpa dig att komma att tänka på vad du kan göra för att hjälpa och stötta, både praktiskt och känslomässigt. Lymfominfo.se är alltså en källa till information när du behöver lära dig mer om de olika aspekterna av lymfom och sidan finns alltid här om du glömmer något eller behöver läsa något en gång till. Kom också ihåg att människor med lymfom och de som tar hand om dem kan få mycket hjälp från den vårdpersonal som ansvarar för patienten och från stödgrupper i form av information och rådgivning.

 

Vilken del av lymfominfo.se skall jag läsa?

Den information som passar bäst beror på vilken specifik typ av lymfom som din anhörig har och vilket stadium sjukdomen befinner sig i. De två former av lymfom som finns är lågmaligna (långsamt växande, indolenta) lymfom och högmaligna (aggressiva, snabbt växande) lymfom. För att få ut så mycket som möjligt av lymfominfo.se så behöver du veta vilken sorts lymfom som din anhörig har. Antingen kan han eller hon eller kanske den vårdpersonal som har hand om honom eller henne tala om det för dig.

 

Vad gör jag härnäst om jag tar hand om någon med lymfom?

Om du har hand om någon som har lymfom så är det bra att börja lära sig mer om sjukdomen och vad man kan göra åt den för att kunna förstå vad din partner, anhörig eller vän går igenom och gör att du då kan hjälpa honom eller henne så mycket som möjligt. Det kan kännas jobbigt eftersom det är mycket att tänka på och det kan vara en tung börda att lära sig en massa nya saker samtidigt som du skall ta hand om någon annan. Du kommer inte bara att möta praktiska aspekter i omhändertagandet av någon som går igenom en svår och skrämmande upplevelse, du måste också vara stark trots att du känner dig hjälplös och känslomässigt utmattad.

Tänk då på att du inte är ensam.

Använd lymfominfo.se för att ta reda på mer om att vårda en patient med lymfom och om hur viktigt det är att ta hand om sig själv och var man kan få stöd. Kom ihåg att lymfominfo.se alltid finns tillgängligt som en källa till information och därför behöver du inte komma ihåg allt på en gång.

Upp