button-up anchor

Att ta hand om någon med lymfom

Om någon du känner fått diagnosen lymfom och han eller hon vill ha din hjälp och ditt stöd så kan det vara svårt att veta vad man kan göra. Den som är sjuk kan behöva hjälp med vardagliga praktiska göromål när de inte mår bra. Det kan också vara viktigt att hjälpa dem med den känslomässiga bördan av sjukdomen för att de skall må bättre. Det är inte lätt att veta vad man skall säga eller göra i den här situationen och det finns inga “rätt” eller “fel”. Av alla dem som har hand om din anhörig, som till exempel vårdpersonalen, kuratorer eller stödgrupper så är det troligt att du är den som känner personen bäst. Din insikt om hur han eller hon kan tänkas må kan vara värdefullt i samband med vården av din anhörig. Till exempel är det helt naturligt att känna att man vill göra sin anhörig glad och pigga upp honom eller henne och ibland är det precis vad de behöver. Det finns förstås också stunder när det är det sista personen ifråga vill utan behöver då istället någon som lyssnar på hur han eller hon mår och ger sympati för att han eller hon ska må bättre. Det allra viktigaste som du kan göra är att bara finnas till hands och ta dig tid att lyssna och ge praktisk hjälp om det behövs.

 

 

Vad kommer att hända med min anhörig som drabbats av lymfom?

Vad din anhörig eller vän kommer att gå igenom under sin sjukdomstid beror mycket vilken typ av lymfom som de har. Vanliga symtom vid lymfom är trötthet, andfåddhet och att man svettas mycket nattetid, men även förstorande lymfkörtlar. Människor med lymfom kan dock ha långa perioder då de inte har några eller bara några få symtom och då kan de leva i stort sett som vanligt. Målet med behandlingen för lymfom är att patienten skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt även när de har sjukdomen. Eftersom de flesta kommer att få behandling i någon form vid någon tidpunkt, eller vid upprepade tillfällen under sjukdomstiden så är det också viktigt att repa sig efter behandlingen. Du kan få mer detaljerad information om vad din anhörig eller vän upplever i samband med lymfom och i samband med behandling genom att läsa de delar av lymfominfo.se som är specifika för deras sjukdomstyp och stadium.

Vissa delar av lymfominfo.se passar bättre att läsa om din anhörig har ett högmalignt lymfom och andra delar passar bättre om han eller hon har ett lågmalignt lymfom och om de just fått diagnosen, befinner sig i remission eller har fått ett återfall. Din anhörig eller den vårdpersonal som har hand om honom eller henne kan säkert berätta mer om vilken typ av lymfom de har och vilket stadium sjukdomen är i. Det är också viktigt att tänka på att alla upplever sjukdomen lymfom på olika sätt. Trots att vi kan ge dig en allmän bild av vad det innebär att ha lymfom här på lymfominfo.se så kanske det inte alltid överensstämmer med den personen du känner.

Samarbeta med den som du har hand om

Att ta hand om någon kan vara svårt och komplicerat, men kom ihåg att det kan vara lika svårt att bli omhändertagen. Ni måste arbeta tillsammans för att hitta den bästa vägen framåt utan att någon av er känner att ni tappar kontrollen över ert eget liv. Det allra viktigaste är kommunikation. Prata med din anhörig om hur han eller hon mår och vad han eller hon behöver och berätta vad du behöver av honom eller henne. Kom ihåg att behoven förändras i takt med att sjukdomen förändras och det är viktigt att vara flexibel. Det kan finnas tidpunkter då en person med lymfom behöver mycket hjälp till exempel när de får behandling eller har mycket symtom, men det finns också stunder då han eller hon mår bättre och är förhållandevis symtomfri. Då är det viktigt att ni båda tar tillfället i akt att leva så normalt som möjligt.


Att ta hand om någon med lymfom och fortfarande arbeta

Att ta hand om någon med lymfom kan vara svårt om du samtidigt har ett jobb att sköta eller om du inte kan vara hos din anhöriga hela tiden. Många känner sig oroliga över och får skuldkänslor av att lämna sin anhörig ensam. Det finns dock inget att ha skuldkänslor för – du måste ju också kunna leva ditt liv. I det långa loppet är det bättre för din anhörig om du får en chans att leva ett eget liv och ta hand om dig själv och göra det du behöver. Det är också bra att berätta för sin arbetsgivare om sin situation, innan problemen uppstår.

Människor som bor långt borta från sin anhörig kan ha det extra jobbigt. Det kan hända att de känner att de sviker sin anhörig och att de sätter press på dem som bor närmre eftersom de inte kan komma och hälsa på så ofta som de skulle vilja. Den som är sjuk förstår naturligtvis att deras anhöriga inte alltid kan ge det stöd som behövs som de skulle ha gjort om omständigheterna varit annorlunda. En liten gest som ett kort, brev, e-mail, telefonsamtal eller liknande kan göra en enorm skillnad och lyfta någons humör mer än man kan tro.

Upp