button-up anchor

Vad är Hodgkinlymfom?

Lymfom är tumörer som utgår från immunsystemet och utgörs av ett femtiotal olika typer med skiftande symtom, behandling och prognos. Hodgkinlymfom är en av dessa undergrupper. Den är vanligtvis mycket känslig för behandling med cytostatika eller strålbehandling. Målsättning med behandlingen är, i praktiskt taget alla fall, att bota sjukdomen.

 

Vanligen drabbar Hodgkinlymfom yngre individer, under 30 år, men kan också förekomma hos äldre.

 

Varför fick jag Hodgkinlymfom?

Orsakerna till sjukdomen är ännu inte klarlagda. Kom dock ihåg att du inte själv kan ha gjort något som orsakat sjukdomen. Det är inte heller någon ärftlig sjukdom.

 

Var uppträder Hodgkinlymfom?

Vid lymfom har de sjuka lymfocyterna en tendens att ansamlas och bilda knölar. Namnet lymfom härstammar från dessa vita blodkroppar, lymfocyterna, och som är drabbade i samband med sjukdomen.

 

Vid just Hodgkinlymfom drabbas främst lymfkörtlarna, som är en del av lymfsystemet. Sjukdomen kan dock uppträda även i andra organ som benmärg, lungor eller mjälte.

 

Läs mer om lymfom och hur lymfom uppstår.

 

Vanliga symtom är:

  • Oöm knöl på hals, i armhålan eller i ljumsken
  • Oförklarlig, ihållande eller återkommande feber
  • Kraftiga svettningar nattetid
  • Viktnedgång eller trötthet
  • Ihållande klåda över hela kroppen
  • Andfåddhet eller hosta

De här symtomen kan ofta ha andra orsaker. Därför är det viktigt med prover och undersökningar för att bekräfta diagnosen lymfom. Ofta upptäcks därför inte lymfom direkt. Ibland kan det vara så att de sjuka vita blodkropparna (lymfocyterna) inte kan bekämpa infektioner ordentligt vilket gör att patienter med lymfom lättare blir sjuka än andra.

Upp