button-up anchor

Hodgkinlymfom kan ofta botas

Hodgkinlymfom behandlas i de flesta fall med målsättningen att bota sjukdomen och chansen till detta är mycket god.

 

Behandlingen innebär vanligtvis cytostatikabehandling. I många fall kombineras den behandlingen med strålbehandling mot det drabbade området.

 

För patienter som inte svarar bra på behandlingen eller som får ett återfall av sin sjukdom kan ytterligare behandling behövas. De kan fortfarande ha chansen att bli botade.

 

Kom ihåg att alla människors upplevelse av sjukdom och behandling är individuella. Din upplevelse är unik för dig. De bästa att diskutera just din situation med är den läkare och sjuksköterska som har hand om dig.

 

Behandling och prognos vid Hodgkinlymfom

Att påbörja behandling för Hodgkinlymfom kan vara en svår och stressande upplevelse. Tiden mellan diagnos och behandling är ofta mycket kort. Ibland är det bara fråga om dagar. När saker och ting händer så snabbt är det lätt att tappa kontrollen över sin tillvaro. Vårdpersonalen men även den här hemsidan kan hjälpa dig att ta dig igenom denna upplevelse.

 

Prognos vid Hodgkinlymfom

Prognosen vid Hodgkinlymfom är mycket god. Målsättningen med behandlingen är i de allra flesta fall att bota sjukdomen med behandlingen. Hodgkinlymfom anses vara botad om svaret på behandlingen varit snabb och komplett och om den sjukdomsfria tiden varat 2-3 år. De flesta patienter går dock på kontroller under minst fem år efter avslutad behandling.

Upp