button-up anchor

Högmalignt lymfom

Välkommen till avsnittet för patienter med en högmalign form av lymfom.

Att få en diagnos som högmalignt lymfom kan vara en väldigt jobbig upplevelse dels på grund av chocken av att få själva beskedet och dels på grund av rädslan för vad den kommer att innebära för dig. Behandlingen påbörjas ofta direkt efter att diagnosen ställts och allt detta kan leda till en känsla av att tappa kontrollen.

Lymfominfo.se kan vara till hjälp genom att tillhandahålla tydlig information som du kan läsa när du än behöver. Här hittar du mängder med information om hur högmaligna lymfom beter sig, hur de behandlas och hur du kan börja leva med sjukdomen på lång sikt.

Kom också ihåg att den vårdpersonal som har hand om dig arbetar för att ge dig bästa vård och för att uppnå bästa möjliga resultat. Med rätt behandling och stöd så kan du leva ett relativt normalt liv och det finns faktiskt en möjlighet att bli helt botad.

Den information som just du behöver beror på vilket stadium sjukdomen befinner sig i och här nedan kan du välja en länk som bäst passar dig.
 

Upp