button-up anchor

Behandlingar och resultat vid återfall av högmaligt lymfom

Nu när du fått veta att du fått ett återfall av ditt högmaligna lymfom så kommer du troligtvis att behöva få behandling igen. Detta kan vara jobbigt eftersom du säkert är besviken över återfallet och orolig över vad nästa behandling kommer att innebära. Trots detta är det viktigt att du försöker tänka positivt:

  • Du har ju fått behandling tidigare och även om behandlingen kan bli annorlunda den här gången så känner du till vad som kommer att hända under behandlingsbesöken och vet hur du klarat dem tidigare. Detta ger dig ett försprång att klara behandlingen även denna gång
  • Trots att ett återfall kan kännas som ett bakslag så svarar högmaligna lymfom mycket bra på behandling och nu får du åter en chans att behandla sjukdomen och stoppa den från att påverka dig. Det finns en möjlighet att du kan bli helt botad, men chansen är inte lika stor om du fått ett återfall
  • Glöm inte att det finns mycket hjälp och stöd att få om du skulle behöva det. Vårdpersonalen som har hand om dig, patientorganisationen Blodcancerförbundet, eventuella stödgrupper för patienter med lymfom och lymfominfo.se är exempel på resurser som finns tillgängliga för att stötta dig under resans gång.


Du kommer att känna igen dig på sjukhuset och mottagningen

Du har redan varit på mottagningen på ditt sjukhus för kontroller och tidigare behandlingsomgångar. Därför kommer säkert inte sjukhusmiljön att kännas alltför främmande för dig och du kommer även att träffa en del människor som tidigare mött på mottagningen. Du kanske till och med har fått liknande behandling tidigare och då vet du vad du kan förvänta dig.

 

Det här är ett utmärkt tillfälle att dra fördel av dessa erfarenheter. Du kommer att vara bättre förberedd på vart du ska och vem du kommer att träffa än tidigare, och om du vet vad du kan förvänta dig så går varje behandlingsbesök lite lättare. Alla de strategier och vanor som du skapade för att hantera situationen bättre vid förra tillfället kan du nu använda igen och det kommer att bli lättare för dig redan från början.

Att få behandling igen kan dock vara praktiskt och känslomässigt jobbigt

Trots att du känner till vad som kommer att hända under dina behandlingsbesök så ska du nu återigen få behandling och du har säkert många tankar, funderingar och känslor kring detta. Du har gått igenom detta eller något liknande tidigare, men kommer det att vara likadant den här gången? Kommer det att kännas annorlunda eller kommer du att reagera på ett annat sätt och kommer resultatet kanske att bli ett helt annat?

Som du säkert vet vid det här laget så är dessa frågor mycket svåra att svara på med säkerhet när det handlar om cancer. Trots att man kan ge en allmän bild av vad som händer med de flesta människor så bör du alltid komma ihåg att det kan vara annorlunda för dig. Du är en unik individ och din personliga upplevelse av lymfom och dess behandling kommer också att vara speciellt anpassad för dig.

Ditt återfall av högmalignt lymfom kan vara av en annan typ än den du hade när du först fick diagnosen

När du får ett återfall kommer den läkare och den vårdpersonal som har hand om dig att vara mycket noga med att diagnostisera vilken typ av lymfom som du har. Det kan leda till att man upptäcker att du nu har en annan typ av högmalignt lymfom än vad du hade när du först fick diagnosen. För att kunna ställa rätt diagnos krävs en mängd tester som liknar dem du fått genomgå tidigare.

Vilken form av behandling du kommer att få beror på vilken typ av lymfom du har och hur du behandlats tidigare.

 

Om ett läkemedel som använts tidigare inte haft någon bra effekt i ditt fall, det vill säga att din remission inte varade 6 månader eller mer, så är det vanligt att pröva ett annat läkemedel eller en annan kombination den här gången. Det kan hända att din läkare nämner att lymfomet inte svarar på en särskild sorts behandling och beskriver sjukdomen som refraktär till den behandlingen. Vissa cytostatika är så lika varandra, att om en sort inte fungerar på en patient så kommer troligtvis de sorter som liknar den inte heller att fungera. Dessa substanser kallas ofta för korsresistenta.


Det kan hända att du får cytostatikabehandling i höga doser med eller utan en stamcellstransplantation. Detta kan också kombineras med behandling med immunterapi (monoklonala antikroppar).

 

Om du inte kan få högdosbehandling av någon anledning kommer den medicinska behandlingen troligtvis att riktas mot att lindra symtomen, s.k. palliativ behandling.

 

Den medicinska behandlingen som ges vid ett¨återfall innebär vanligtvis en kombination av antikroppar och cytostatikabehandling

Hjälp och stöd kommer alltid att finnas tillgängligt för dig och det är viktigt att komma ihåg två saker:

  • Din läkare och den vårdpersonal som har hand om dig känner till allt om ditt lymfom och är också experter på att behandla människor som fått återfall av högmalignt lymfom. Om du har några frågor eller funderingar eller är orolig över din sjukdom och behandling så är det dem som du bör prata med och som kan ge dig lugnande besked. Att vara öppen med dem om dina funderingar är därför väldigt viktigt och de kan hjälpa dig med många problem men bara om de känner till dem.
  • Det finns många andra källor där du kan få hjälp och råd som till exempel från stödgrupper, vänner och familj och kanske till och med kollegor och som kan ge dig stöd under den här tiden. Tveka inte att be om hjälp!


Lymfominfo.se är också till för att hjälpa dig

På lymfominfo.se är vår förhoppning att vi kan hjälpa dig att förstå vad du kan förvänta dig och ge dig information om hur du kan hjälpa dig själv och att detta kan göra din upplevelse av behandlingen lättare. Genom att läsa informationen på den här hemsidan kan du förhoppningsvis få många av dina frågor besvarade och kanske få hjälp på traven med att komma på vilka frågor som du behöver ställa till den vårdpersonal som har hand om dig vid ditt nästa besök. Lymfominfo.se kan också vara en bra informationskälla för människorna runt omkring dig och som påverkas av din sjukdom.

 

I det här avsnittet kommer vi att förklara vad som kommer att hända vid dina behandlingsbesök och vem du kommer att få träffa. Vi ger dig också en mängd praktiska tips om hur du kan hantera behandlingarna du kommer att få.

Upp