button-up anchor

Behandling vid återfall av högmalignt lymfom

Om du har fått ett återfall av högmalignt lymfom så kanske du har börjat få symtom igen. Det kan också vara så att din läkare sett tecken på att ditt lymfom kommit tillbaka under en rutinkontroll och att du mår relativt bra för tillfället.

 

Du kanske tidigare har fått strålbehandling eller behandling med cytostatika och antikroppar och du har troligtvis varit symtomfri en period det vill säga haft en remission. Av den anledningen är det kanske också ganska länge sen som du behandlades på sjukhuset.

 

Trots att den sannolikt inte kan bota dig, så kan behandling vid återfall av lymfom hjälpa till att minska dina symtom igen och ge dig en ny remission. Många människor som får återfall av lymfom kommer att genomgå flera perioder med återfall och remissioner under sjukdomstiden.

Ibland kan man också få en stamcellstransplantation och detta kan i vissa fall bota sjukdomen. Det är inte alltid som det är lämpligt med intensiv cytostatikabehandling och stamcellstransplantation och i så fall riktas behandlingen mot att minska symtomen.

Vad händer vid nästa behandling?

Målet med den medicinska behandlingen vid ett återfall av högmalignt lymfom är försöka att bota sjukdomen eller hjälpa dig tillbaka till remission om den första omgången med behandling inte lyckades.

Hur fungerar behandlingen?

  • Behandling för återfall av lymfom fungerar på samma sätt som behandling vid nyupptäckt lymfom, det vill säga att den minskar antalet lymfomceller och om den lyckas kan den få dig i in i remission. Ibland kan högmaligna lymfom botas trots att det inte är lika vanligt efter ett återfall.
  • Behandling ges vanligtvis som en kombination av immunterapi med antikroppar och cytostatika. Ibland kan det hända att man bara ger en kombination med olika cytostatika . Vid återfall av högmalignt lymfom kan det också förekomma att du får radioimmunterapi vid sidan av eller istället för konventionell immunterapi som du kan ha fått innan.


Din läkare kommer att avgöra vilken form av behandling som är bäst för dig beroende på vilken typ av sjukdom du har såväl som på din hälsa och dina omständigheter. Efter behandlingen kommer du att följas upp regelbundet för att följa hur du svarat på behandlingen.

 

Vilka är biverkningarna vid behandlingen?

  • Alla former av i behandling kan orsaka biverkningar, precis som alla läkemedel. De flesta av biverkningarna kan behandlas eller förebyggas med andra mediciner. Det finns också en hel del saker som du kan göra för att göra biverkningarna lättare att hantera. Det är också viktigt att komma ihåg att inte alla får biverkningar.
  • Många biverkningar är relativt lindriga och går över när behandlingen avslutats. Å andra sidan kan en del allvarliga och permanenta biverkningar också förekomma och du bör prata med din läkare om dessa innan du påbörjar behandlingen. Du kan läsa mer om biverkningar i patientinformationsbroschyren som följer med läkemedlet och som du kan få av vårdpersonalen som har hand om dig.
Upp