button-up anchor

Stamcellstransplantationer vid lymfom

Stamcellstransplantation (eller benmärgstransplantation) erbjuds till vissa patienter som fått återfall av högmalignt lymfom. Du kan få den typen av behandling om din läkare tror att det är det bästa alternativet för dig. I allmänhet erbjuds denna form av behandling om du anses vara frisk nog att klara av den och målet med den är att bota dig.

 

Stamceller är omogna blodkroppar som bildas i benmärgen. De utvecklas till mogna blodkroppar - röda och vita blodkroppar och blodplättar. Vid transplantation ger man cytostatika i väldigt höga doser (ibland kombinerat med strålbehandling) för att slå ut benmärgen. Benmärgen måste därefter ersättas med transplanterade stamceller.

 

Det finns två sorters stamcellstransplantationer:

  • Allogen transplantation där stamcellerna kommer från någon annan, det vill säga en donator. Donatorn är som regel ett helsyskon. Det finns en mycket liten chans att någon av dina föräldrar eller dina barn kan passa som donator, men aldrig andra släktingar. Andra personer som inte är släkt och som anmält sig till register för frivilliga stamcellsgivare kan också passa.
  • Autolog stamcellstransplantation är en form av transplantation där patientens egna stamceller samlas in eller "skördas" innan man ger cytostatika i högdos och cellerna ges sedan tillbaka.

Stamcellstransplantationer i samband med lymfom är vanligtvis autologa men i vissa fall kan det vara aktuellt att överväga allogen.

Det finns två sätt att skörda stamcellerna inför en stamcellstransplantation och de kräver olika medicinsk teknologi:

  • Perifera stamcellstransplantationer, där cellerna tas från det cirkulerande blodet
  • Benmärgstransplantation, där man använder benmärgen som källa för att ta stamcellerna


Efter att cytostatika i givits i höga doser för att slå ut benmärgen och innan den återhämtat sig är det stor risk för infektion. Denna risk föreligger i några veckor och under denna tid vårdas patienten på sjukhus. Antibiotika och blodtransfusioner kan också behövas.

Upp