button-up anchor

Exempel på frågor att ställa om behandling vid återfall av högmaligt lymfom

Dina läkar- eller sjuksköterskebesök är de bästa tillfällena att ställa frågor om behandlingen av ditt lymfom. Det är viktigt att du får all information om din sjukdom och dess behandling, särskilt om du inte fått behandlingen tidigare. Detta kan göra att du förstår bättre och vet vad du kan förvänta dig i fortsättningen.

 

Tveka inte att fråga vårdpersonalen om allt du vill veta. Läkare och sjuksköterskor har ofta mycket att göra, men de har alltid tid att prata med dig eller ta reda på vilken person som bäst kan besvara dina frågor.

 

Det är också viktigt att vårdpersonalen vet vad som bekymrar dig så att de kan hjälpa dig med problemet eller svara på frågorna som du har.

 

Fundera på dina frågor i förväg

Det är ofta bra att skriva ner sina frågor i förväg, innan besöket, eftersom det kan vara svårt att minnas dem när du väl skall ställa dem. Det kan också vara bra att skriva ner en del av den information som du får av din läkare så att du inte glömmer den eller så att du kan berätta för dina närstående efteråt.

Det kan också vara bra att fråga vänner och familj om de har några frågor som de skulle vilja ställa eller om det är något de vill veta eftersom de kanske funderar på saker som du inte har tänkt på.

Exempel på frågor som du kan fundera över att ställa om behandling av högmalignt lymfom

Frågor om själva behandlingen

 • Vad är målet med den här behandlingen?
 • Vilka behandlingsalternativ finns det?
 • Vilka läkemedel eller behandlingar kommer jag att få? Hur fungerar de?
 • Hur ges behandlingen? 
 • Hur länge kommer behandlingen att pågå? Hur ofta kommer behandlingen att ges?
 • Hur skiljer sig den här behandlingen mot den jag fått tidigare?
 • Vad kommer att vara annorlunda med den här behandlingen jämfört med den jag fått tidigare?
 • Kan jag fortsätta leva som vanligt?


Frågor om ditt behandlingsbesök

 • Kommer jag att behöva bli inlagd på sjukhus för att få behandlingen eller kan jag få den på mottagningen?
 • Hur länge behöver jag vara kvar på sjukhuset vid varje behandlingsomgång?
 • Hur många timmar kommer varje behandling att ta?
 • Kommer jag att få komma till samma mottagning, klinik eller avdelning som jag varit på tidigare? Kommer jag att få träffa någon annan personal?
 • Kan jag ta med mig någon under behandlingsbesöken?


Biverkningar och hur behandlingen kommer att påverka dig

 • Kommer behandlingen att påverka mina dagliga aktiviteter? I så fall hur länge och på vilket sätt?
 • Kommer jag att behöva ta ledigt från jobbet eller behöver jag ordna med något särskilt?
 • Vilka biverkningar kan förekomma? Kommer jag att må illa eller tappa håret?
 • Finns det något jag kan göra för att undvika biverkningarna eller för att minska dem?
 • Vilka biverkningar bör man berätta om för vårdpersonalen?
 • Är det något särskilt jag skall vara uppmärksam på under ett behandlingsbesök eller hemma mellan besöken?
 • Kommer jag att må annorlunda än förra gången eller kan jag förvänta mig samma biverkningar?

Vad kan jag förvänta mig

 • Hur vet man om behandlingen fungerar?
 • Hur stora är chanserna till remission?
 • Hur lång kan remissionen tänkas bli?
 • Kan jag förvänta mig samma remission som förra gången?
 • Kan jag bli botad? Hur stor är chansen att jag skulle kunna bli botad?


Vem kan jag kontakta om jag är orolig för något

 • När bör jag kontakta läkaren om jag är orolig för någonting?
 • När är det lämpligt att kontakta sjuksköterskan?
 • När skall jag vända mig till husläkaren?
 • Finns det några stödgrupper, någon kurator eller psykolog som jag kan vända mig till om jag skulle behöva?


Exempel på frågor som du kan ställa när din behandling avslutats

 • Vad innebär det om behandlingen lyckas och hur länge kommer jag att må bättre?
 • Vilka andra prover behöver jag ta nu? Hur ofta skall de tas?
 • Vad kommer dessa prover att visa?
 • Hur ofta måste jag komma tillbaka till kliniken? Hur länge?
 • Vad händer om jag får ett återfall av mitt lymfom igen?
 • Vilka är symtomen vid ett återfall?
 • Kommer jag att få andra symtom än de jag haft tidigare?
 • Finns det något jag kan göra för att få remissionen att vara längre?
Upp