button-up anchor

Nydiagnostiserad med högmalignt lymfom

Om du just fått diagnosen högmalignt lymfom så känner du dig säkert väldigt chockad och förvirrad av all den information som du har fått. Du kanske är osäker på vad detta kommer att innebära för dig, din familj och vänner och du kanske känner dig överväldigad av allt som du måste ta in och tänka på. Men tänk också på att det finns goda chanser att bli botad.

Oroa dig inte om du inte förstår eller kommer ihåg all information som du får till en början

En cancerdiagnos kan förändra livet dramatiskt och det är vanligt att inte förstå allt som man får veta eller glömma bort en del. Det kan också vara svårt att ta till sig ett sådant besked. Här kan du hitta en mängd information som kan hjälpa dig. Glöm inte att vårdpersonalen som har hand om dig kommer också alltid att finnas till hands för att prata med och kan besvara de frågor som du har.

 

Kom ihåg att du inte är ensam

I Sverige finns en patientorganisation, Blodcancerförbundet, med lokala föreningar på många håll runtom i landet där det finns personer och aktiviteter som kan vara till hjälp för dig. Lymfominfo.se finns också här för att hjälpa dig att leva ett bra liv trots din sjukdom.

lymfominfo.se är en tydlig och enkel handbok om högmalignt lymfom och dess behandling.

Om du har tusen frågor att ställa, men kanske inte vet vart du skall vända dig för att få svar, så är det här ett mycket bra ställe för att börja samla information.

På lymfominfo.se kommer du kunna få många frågor besvarade och du kan också få hjälp med vilka frågor du kan ställa till sjukvårdspersonalen vid nästa besök. lymfominfo.se kan också vara en källa till information och stöd för människor omkring dig och som påverkas av att du är sjuk.

Upp