button-up anchor

Att hantera de biverkningar som kan förekomma vid behandling av högmalignt lymfom

Den första behandlingen kan vara en fysisk och känslomässig utmaning. Oavsett om din behandling består av antikroppar eller cytostatika, eller en kombination av dessa, så finns det saker du kan tänka på för att underlätta tiden under din behandling.

 

De flesta har hört talas om de biverkningar som kan förekomma vid behandling av cancer och är oroliga för dem. Men försök att komma ihåg följande:

  • Det är inte alla som får biverkningar
  • Olika läkemedel kan ge olika biverkningar
  • De biverkningar som kan förekomma kan vara lindriga
  • Många biverkningar kan förebyggas och elimineras eller göras mer hanterliga


Immunterapi med antikroppar, radioimmunterapi, cytostatika och strålbehandling har alla potentiella biverkningar som du bör vara medveten om. Hur, eller om, just du kommer att få biverkningar är individuellt. Hur du upplever dem beror på vilka mediciner du får. Du bör diskutera alla potentiella biverkningar med din läkare innan du påbörjar behandling. Sjuksköterskorna på mottagningen och strålbehandlingsavdelningen kan också ge dig många goda råd under behandlingen.

Du kan också få mer information i skriftliga patientbroschyrer som din sjuksköterska kan tillhandahålla. Läs också på lymfominfo.se under sidorna immunterapi och cytostatika.

Upp