button-up anchor

Möjliga biverkningar vid cytostatikabehandling av högmaligt lymfom och hur du kan hantera dessa

När du får diagnosen högmalignt lymfom kommer du med all sannolikhet att behöva behandling omgående. Den behandlingen består vanligtvis av cytostatika i kombination med antikroppar.

Som vid all läkemedelsbehandling så finns det risk för en del biverkningar i samband med behandling med cytostatika och på den här sidan kan du få mer information om vilka biverkningar som du kan förvänta dig och vi förklarar även varför de uppstår. Det finns många olika preparat som används i samband med cytostatikabehandling och din läkare kan ge dig mer specifik information om just din behandling och vilka biverkningar som du kan förvänta dig av den.

 

Illamående eller kräkning är ganska vanligt vid cytostatikabehandling

Alla dessa symtom kan orsakas av att slemhinnan i mag-tarmkanalen (munnen, matstrupen, magsäcken och tarmarna) består av celler som växer och delar sig snabbt. Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar av cytostatikabehandling. Det finns flera läkemedel (antiemetika) som är mycket effektiva och i stort sett helt kan ta bort illamående. Det är oftast bäst att ta antiemetika innan behandlingen påbörjas. Om du tycker att det läkemedelmedel du fått inte hjälper så kan du be att få pröva ett annat.

 

Ont i munnen eller halsen och svårigheter att svälja kan orsakas av att cytostatikabehandlingen påverkar slemhinnorna

Att skölja munnen med kolsyrat mineralvatten eller bikarbonat blandat med ljummet vatten kan ibland hjälpa. Var noga med munhygienen och borsta tänderna försiktigt med en mjuk tandborste efter varje måltid för att undvika infektioner. Om du har tandprotes så kan det ibland vara mer bekvämt att inte använda dem. Om det är svårt att svälja kan det underlätta att äta finfördelad mat eller flytande kost.
Du kan ibland märka att en del mat smakar annorlunda under behandlingen. Om så är fallet kan det underlätta att äta kall mat istället för varm och undvika starkt doftande maträtter. Det är bra att undvika att äta sina favoriträtter så att man inte förknippar dem med behandlingen.

Diarré eller förstoppning

Om du får diarré är det viktigt att du dricker rikligt med vätska så att du inte blir uttorkad. Prata med någon i vårdpersonalen om vad som är bäst att dricka och äta om du har problem med diarré eller förstoppning.

Håravfall

Det är inte alla cytostatika som ger håravfall men om det inträffar så kan det upplevas som väldigt jobbigt. Vårdpersonalen som har hand om dig kan ge dig besked om den behandling som du skall få kan orsaka att du tappar håret. Det är viktigt att komma ihåg att biverkningen är tillfällig och efter att cytostatikabehandlingen är över så växer håret ut igen, men fram till dess kanske du vill pröva att bära en peruk , mössa eller sjalett.

Pirrande känsla i händer och fötter (neuropati)

Vissa cytostatika som kan vara en del av din behandling kan ge en viss nervpåverkan som leder till en pirrande känsla i händer och fötter. Det finns ingen beprövad behandling mot neuropati men enkla åtgärder som lätt massage av händer och fötter och bekväma skor kan underlätta. Försiktiga böj- och sträckövningar av fingrar och tår varje dag kan också hjälpa för att minska denna biverkning.

Gikt och andra symtom som orsakas av en ökad mängd urinsyra i blodet

Gikt och njurproblem kan uppstå vid behandling av vissa cytostatika. Dessa besvär beror på att när celler dör så bryts de ner i kroppen. Ett av de ämnen som bildas i den processen heter urinsyra. Normalt kan njuren rena blodet från urinsyra och ämnet försvinner med urinen. När du får cytostatikabehandling så dör fler celler än normalt och mer urinsyra produceras än vad njurarna kan ta hand om. När detta inträffar samlar sig urinsyran i blodet och bildar kristaller. Om det inträffar i njuren så bildas njurstenar och om det drabbar lederna så får du gikt. Om inte detta behandlas kan det vara ganska allvarligt och leda till njursvikt.

Läkemedel som motverkar urinsyrabildning ges ofta i förebyggande syfte vid behandling med vissa cytostatika. Läkemedlet kan ges som injektion eller tablettbehandling. Slaggprodukterna som bildas när cellen dör håller sig då mer i vätskeform och kan lättare och på ett mindre skadligt sätt elimineras från kroppen via urinen. Dessa läkemedel ger inte några biverkningar förutom en och annan allergisk reaktion som till exempel utslag.

Torr eller öm hud eller torra, ömma naglar

Eftersom hud och naglar växer snabbt så kan de också påverkas vid cytostatikabehandling. Du kan märka att huden känns öm, får märken eller blir torr och att naglarna skivar sig och blir torra. Alla dessa symtom kan vara jobbiga när de uppstår, men är övergående och försvinner när behandlingen är avslutad. Genom att använda nagellack och mjukgörande kräm så kan man ofta undvika eller lindra dessa problem.

 

Att känna sig trött är också ett vanligt symtom i samband med cytostatikabehandling

Det är viktigt att vila. Ibland kan det vara nödvändigt att ta trappa ner på sin arbetstid och att anpassa sina dagliga vardagsrutiner. En del människor tycker inte alls att behandlingen påverkar dem och att de kan leva helt som vanligt. Upplevelserna är väldigt individuella.

 

Ökad blödningsbenägenhet, ovanligt många blåmärken och en ökad infektionsrisk

Eftersom benmärgen (där blodkropparna produceras) ibland kan påverkas vid cytostatikabehandling så kan det hända att du blir mer infektionskänslig, får blåmärken eller blöder lättare än normalt. Du bör tala om för din läkare eller vårdpersonalen som har hand om dig om någon onormal blödning uppstår, om du får konstiga blåmärken och även berätta om du får symtom på infektion eller feber.

Regelbundna blodprover tas under cytostatikabehandlingen för att kontrollera att antalet blodkroppar inte sjunker för lågt. Om detta inträffar kan det hända att nästa behandlingstillfälle blir uppskjutet eller så kan man ge en reducerad dos för att ge benmärgen en chans att återhämta sig.
Det är viktigt att försöka minimera infektionsriskerna så långt det är möjligt. Att följa de enkla riktlinjerna nedan kan hjälpa dig med detta:

  • Tvätta alltid händerna innan du hanterar eller lagar mat.
  • Använd handskar vid trädgårds- eller hushållsarbete
  • Undvik stora folksamlingar och människor som du vet är förkylda eller har influensa, om det är möjligt.
  • En del läkare rekommenderar att man undviker tandläkarbehandling när man får cytostatika eftersom det kan öka risken för infektioner i munnen.
  • Försök att undvika simning och bassängbad på grund av infektionsrisk via vattnet eller i omklädningsrummet. Om du skall åka på semester utomlands bör du prata med din läkare först eftersom man bör undvika viss vaccinering. Exempel på sådana vacciner kan vara MMR-vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund, orala poliovacciner, tyfusvaccin i vätskeform, BCG-vaccin mot tuberkulos och vaccin mot gula febern. De flesta biverkningar är tillfälliga och försvinner när cytostatikabehandlingen avslutats. Men en del av biverkningarna kan vara mer allvarliga.


Vissa biverkningar kan vara bestående eller allvarliga och du bör diskutera dessa risker noggrant med din läkare innan du påbörjar behandlingen

En del cytostatika påverkar fertiliteten. Till exempel kan menstruationen bli oregelbunden eller försvinna hos en del kvinnor och hos män kan spermiemängden minska. Trots att dessa symtom är tillfälliga så finns det risk för att infertiliteten kan bli permanent vid användning av viss cytostatikabehandling. Om det finns en risk för detta så bör du diskutera detta med din läkare innan behandlingen påbörjas. Det finns en möjlighet att före behandlingen ta ut ägg eller sperma och frysa för senare användning vid provrörsbefruktning eller insemination.

 

Andra möjliga permanenta effekter kan vara långtidspåverkan på hjärtat, på känselnerver och en ökad risk att utveckla någon annan form av cancer senare i livet. I dessa fall bör de troliga fördelarna med behandlingen vägas mot riskerna för långtidspåverkan. Riskerna beror på vilken typ av cytostatika du kommer att få och din läkare kommer att diskutera detta med dig innan du börjar med behandlingen.

 

För mer detaljerad information om biverkningar vid cytostatika så kan du läsa patientinformationsbroschyrer som du kan få av din läkare

Upp