button-up anchor

Biverkningar vid strålbehandling av högmaligt lymfom

Strålbehandling påverkar även friska celler, men i mycket mindre utsträckning än den påverkar lymfomcellerna. Av denna anledning kan biverkningar uppstå. Eftersom strålbehandling ges mot ett specifikt område på kroppen så beror de biverkningar du får mycket på vilken kroppsdel som behandlas. Till exempel:

  • Strålbehandling av buken kan ge illamående och diarré.
  • Strålbehandling av halsen eller övre delen av bröstkorgen kan påverka slemhinnorna i munnen, halsen och matstrupen, vilket kan ge smärta och orsaka sväljsvårigheter.
  • Behandling mot huvudet eller någon annan hårbeväxt kroppsdel kan ge håravfall i det området.
  • Ibland kan huden bli röd och öm i det område som behandlas.

Många människor blir trötta av strålbehandling. Antalet vita blodkroppar kan minska vilket kan göra att du blir mer infektionskänslig än vanligt under behandlingens gång.

 

Biverkningarna kan vara lätta och inte alls särskilt besvärliga ibland kan de bli värre under behandlingens gång

I många fall är biverkningarna lätta till en början och blir ibland värre för varje behandling. Biverkningarna som nämns ovan är dock tillfälliga, även håravfall. Besvären kan pågå under några månader efter att behandlingen avslutats men försvinner sedan.

 

Du kan också bli mer infektionskänslig under strålbehandlingen

Antalet vita blodkroppar i blodet kan minska och kan göra dig mer känslig för infektioner under behandlingen. Det är därför viktigt att försöka minimera infektionsriskerna så långt det är möjligt. Att följa de enkla riktlinjerna nedan kan hjälpa dig med detta:

  • Tvätta alltid händerna innan du hanterar eller lagar mat
  • Använd handskar vid trädgårds- eller hushållsarbete
  • Undvik stora folksamlingar och människor som du vet är förkylda eller har influensa, om det är möjligt
  • En del läkare rekommenderar att man undviker att tandläkarbehandling när man får cytostatika eftersom det kan öka risken för infektioner i munnen
  • Försök att undvika simning och bassängbad på grund av risken att få en infektion via vattnet eller i omklädningsrummet
  • Om du skall åka på semester utomlands bör du prata med din läkare först eftersom man bör undvika viss vaccinering. Exempel på sådana vacciner kan vara MMR-vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund, orala poliovacciner, tyfusvaccin i vätskeform, BCG-vaccin mot tuberkulos och vaccin mot gula febern.


Ibland kan strålbehandling få bestående konsekvenser

Strålbehandling över höft- eller ljumskområdet kan påverka fertiliteten, alltså möjligheten att få barn, och detta gäller både kvinnor och män. Äggstockarna bör skyddas så mycket som möjligt från strålningen under behandling.

 

Strålbehandling kan också öka risken för att drabbas vissa tumörer i det bestrålade området, till exempel huden. Det är därför viktigt att du kommer på dina uppföljnings- och kontrollbesök så att man kan fånga upp sådana problem så tidigt som möjligt. Du kan också själv ta vissa steg för att allmänt minska risken för cancer som till exempel att sluta röka och använda solskyddsfaktor.

 

Förebyggande bröstcancerkontroller under lång tid är viktigt att överväga för kvinnor som fått strålbehandling mot bröstet, särskilt om bröstcancer förekommit i familjen. Män bör också överväga att göra regelbundna kontroller av brösten om bröstcancer förekommit i släkten. Sköldkörtelcancer är också mer vanligt hos personer som fått strålning mot halsen.

 

Andra långtidseffekter, på exempelvis lungorna, kan uppstå för att det blir ärrbildning när lungvävnaderna läker efter strålbehandlingen.

 

För mer information om biverkningar i samband med strålbehandling bör du prata med din läkare eller de sjuksköterskor som har hand om dig.

Upp