button-up anchor

Möjliga biverkningar vid immunterapi (antikroppsbehandling) av högmaligt lymfom och hur du kan hantera dem

När du får diagnosen högmalignt lymfom kommer du med all sannolikhet att behöva behandling omgående. Den behandlingen består vanligtvis av immunterapi såsom antikroppar tillsammans med cytostatika.

 

Som vid all läkemedelsbehandling så finns det risk för en del biverkningar i samband med antikroppsbehandling och på den här sedan kan du få mer information om vilka biverkningar som du kan förvänta dig och vi förklarar även varför de uppstår. Eftersom antikroppsbehandling i normala fall ges tillsammans med cytostatika så kan det vara svårt att veta vilka symtom som beror på cytostatikan och vilka som beror på antikropparna.

 

De biverkningar som förekommer i samband med antikroppsbehandling är i allmänhet lindriga och det är inte alla som får biverkningar

Eftersom antikroppar endast dödar den specifika typ av vit blodkropp (B-lymfocyt) som påverkas vid lymfom och inte några andra celler, så är biverkningarna få. De biverkningar som kan förekomma är vanligtvis lätta jämfört med biverkningar av cytostatika och det är inte heller alla som får biverkningar. Som vid all läkemedelsbehandling så kan allvarliga biverkningar förekomma och det är bra att diskutera dessa med din läkare eller sjuksköterska.

 

De flesta biverkningarna i samband med antikroppsbehanling är lättare och kortvariga och förekommer bara under själva infusionen eller under några timmar efter behandlingen. Biverkningar förekommer främst under den första infusionen och blir sedan lättare vid påföljande behandlingar. Detta beror på att det finns fler lymfomceller som ska träffas av den monoklonala antikroppen och för immunförsvaret att förstöra under den första behandlingen än under de påföljande. Att ge antikroppar i kombination med cytostatika ökar inte graden eller antalet biverkningar. Det är mycket ovanligt att antikroppsbehandling ger några biverkningar efter avslutad behandling.

 

De vanligaste biverkningarna är feber, frossa och andra influensaliknande symtom som till exempel muskelvärk, huvudvärk och trötthet

Dessa biverkningar upplevs för det mesta bara under själva infusionen och går snabbt över när behandlingen avslutats. Ibland kan det förekomma att patienterna upplever en värmekänsla i kroppen och i ansiktet (flush). Denna känsla är vanligtvis mycket kortvarig. Det är viktigt att du berättar för din sjuksköterska om du upplever några besvär.

 

Illamående eller kräkning kan också förekomma

Den vårdpersonal som tar hand om dig kan ge dig läkemedel mot illamående (antiemetika) om du skulle behöva det. Det finns många olika sorters antiemetika och olika sorter fungerar bättre på olika individer. Detta innebär att om en sort inte fungerar så kan du be att få pröva en annan.

 

Ibland kan det göra ont i den del av kroppen där lymfomet sitter

Smärtan är för det mesta lindrig och kan lindras med vanliga värktabletter.

 

Ibland kan antikroppsbehandling orsaka en allergisk reaktion

Symtomen på detta kan vara:

  • Klåda eller plötsliga utslag
  • Hosta, väsande andning eller andfåddhet
  • Svullen tunga eller en känsla av att vara svullen i halsen
  • Ödem och svullnad på grund av ansamling av vätska i kroppsvävnaden


Kraftiga allergiska reaktioner mot antikroppsbehandling är mycket ovanliga och patienterna övervakas under hela behandlingstillfället för sådana symtom. Det är viktigt att tala om direkt om man får några symtom. I de flesta fall är allt som behövs att man sänker hastigheten på droppet eller stänger av det en kort stund tills besvären gått över. I normala fall brukar patienterna få antihistaminer (medel mot allergiska reaktioner) innan behandlingen för att undvika eller minska eventuella problem. Ibland kan man tvingas avsluta behandlingen.

Trots att de flesta biverkningar är lätta eller medelsvåra så kan allvarliga biverkningar förekomma och kan kräva behandling. I mycket sällsynta fall har några av dessa reaktioner fått dödlig utgång. Du bör diskutera alla potentiella biverkningar med din läkare innan du påbörjar behandling.

 

För mer detaljerad information om biverkningar vid antikroppsbehandling så kan du läsa patientinformationsbroschyren som du kan få av din läkare eller sjuksköterska.

Upp