button-up anchor

Immunterapi vid högmaligt lymfom

Vad är immunterapi?

Immunterapi är en form av behandling som ges för lymfom och målet med den är att hjälpa ditt immunsystem att bekämpa sjukdomen. Läkemedel som används vid immunoterapi kallas monoklonala antikroppar och är en relativt ny form av läkemedel. Utvecklingen av antikropparna är ett av de största framstegen som gjorts inom behandling av lymfom de senaste åren.

Monoklonala antikroppar stimulerar kroppens eget immunförsvar till att specifikt angripa de celler som är sjuka vid lymfom

Antikroppar förekommer naturligt i vårt immunsystem. De känner igen inkräktare som till exempel bakterier eller sjuka celler och hjälper kroppen att förgöra dem. De monoklonala antikropparna har utformats särskilt i laboratorier för att användas som behandling av sjukdomar. Målet med antikroppsbehandling är att söka upp och förgöra endast de sjuka lymfocyterna och inte skada några andra celler. På detta sätt är immunterapi ett sätt att "sätta igång" ditt immunförsvar för att kunna bekämpa ditt lymfom.


Hur fungerar monoklonala antikroppar?

Antikroppar som används vid behandling av lymfom fungerar genom att känna igen och binda sig till antigener på cellens yta

Alla celler har särskilda markörer på sin yta som kallas för antigener. Olika typer av celler har sina egna specifika antigener som inte finns på andra celltyper. Cellerna som är påverkade vid lymfom bär till exempel på ett antigen som kallas CD20.

Du har fler än en sorts vita blodkroppar. Den typ som är påverkad vid lymfom heter lymfocyt. Det finns två typer av lymfocyter de kallas B- och T-lymfocyt. Den vanligaste lymfocyttypen som är påverkad vid lymfom är B-lymfocyten så genom att slå ut B-lymfocyterna slår kan man även slå ut lymfomet.

 

Genom att binda sig till antigen på cellytan, kan monoklonala antikroppar förstöra dina B-lymfocyter

Ibland kan själva bindningen till antigenet göra att B-lymfocyten förstör sig själv. I andra fall kan bindningen ge en signal till immunförsvaret att angripa och förstöra B-lymfocyten. Genom att binda sig till antigenet på detta sätt kan antikropparna få bort nästan alla B-celler från din kropp och göra dig fri från lymfom. Friska B-lymfocyter förstörs dock också av monklonala antikroppar vilket kan göra dig mer infektionskänslig under behandlingen.

 

När behandlingen är över så produceras nya friska B-lymfocyter i din benmärg och ersätter de som förstörts

 Monoklonala antikroppar kopplade till radioaktiva isotoper kan också användas för att behandla högmalignt lymfom

Detta innebär att en stråldos kan ges direkt till cellerna som antikroppen binder sig till. De fungerar genom att binda sig till antigen på B-lymfocyterna och används främst på patienter vars lymfom inte svarat på den initiala behandlingen eller på patienter med återfall av högmalignt lymfom.

Hur ges antikroppsbehandling?

Antikroppar ges vanligtvis som dropp

Detta innebär att läkemedlet tillförs till en påse med vätska och sedan får vätskan sakta droppa in kroppen genom en kanyl. Då behandlingen också innehåller cytostatika ges antikropparna vanligtvis i början av varje behandlingscykel. Det kan hända att du får andra läkemedel samtidigt (eller dagen innan) som till exempel smärtstillande paracetamol och antihistaminer (läkemedel mot allergiska reaktioner) för att förebygga eventuella reaktioner. Biverkningar av monoklonala antikroppar är i normala fall lindriga och kan lätt kontrolleras.

 

Hur ofta du får antikroppsbehandling beror på vilken behandling du får och vad som är bäst för dig

Om du behandlas med antikroppar i kombination med cytostatika är det vanligast att du får behandling var annan eller var tredje vecka. Sammanlagt kan det vara upp till 8 behandlingscykler.

 

Första behandling kommer att ta lite längre tid än de efterföljande. Räkna med att det kan ta hela dagen

Om biverkningar skulle uppstå under tiden som läkemedlet ges kan behandlingen saktas ner eller pausas tillfälligt tills biverkningarna klingat av. Du kan också få läkemedel som kan lindra eventuella besvär.

Upp