button-up anchor

Strålbehandling av högmalignt lymfom

Den vanligaste formen av strålbehandling vid högmaligna lymfom är när man använder strålning för att döda eller dämpa tillväxten av de sjuka vita blodkropparna. Strålbehandling ges ibland efter cytostatikabehandling för att öka chansen till bot eller remission. Båda behandlingarna kan ges samtidigt men det är sällsynt. Strålbehandlingen riktas specifikt mot de sjuka lymfknutorna.


Det är oerhört viktigt att planera behandlingen noga vid strålbehandling för att avgöra exakt var strålningen skall riktas och för att minimera biverkningarna. En del av denna planeringsprocess kommer därför att innebära att du får komma till mottagningen flera gånger innan behandlingen påbörjas.


Låga stråldoser används vanligtvis vid diagnostiseringen av lymfom till exempel i samband med röntgenundersökningar. Detta kallas för radiologi och har inget med strålbehandling att göra.

 

Terapeutisk strålning dödar cellerna i kroppen genom att skada deras DNA

Koncentrerad strålning (en form av röntgenstrålning) ges precis på det område där lymfomet är beläget. Strålningen orsakar svåra skador på DNA-molekylerna i cellerna i det område som bestrålas och det blir då omöjligt för cellerna att reparera sig själva. Detta dödar lymfomcellerna eller dämpar deras tillväxt i det bestrålade området.

 

Planeringen av själva strålbehandlingen är oerhört viktig för att se till friska celler inte skadas och att biverkningarna skall bli minimala

Området som skall behandlas märks tydligt ut och behandlingsutrustningen justeras så att endast tumörområdet utsätts för full stråldos. Detta begränsar biverkningarna maximalt.

Eftersom det är så viktigt att strålningen träffar på precis rätt ställe i kroppen så kommer du att behöva göra en rad undersökningar som till exempel en datortomografi eller röntgen för att kartlägga exakt var ditt lymfom är beläget.
Ibland kan man behöva göra en kroppsavgjutning som stöd för att kroppen skall ligga still och i exakt samma läge under alla behandlingarna och man kan ibland behöva rita märken på kroppen för att markera var strålningen skall ges och i vilken position du behöver vara i och de behöver ofta vara kvar under alla strålbehandlingarna.

På detta sätt skyddas de omgivande cellerna från full stråldos.Dessa celler kan ofta reparera sig själva bättre än lymfomcellerna.

 

Strålbehandling ges en gång om dagen och pågår vanligen under några veckor

Innan varje behandling så kommer du att få ligga i en särskild position, på en behandlingsbrits. 
Det är mycket viktigt att ligga helt still under behandlingen. Varje behandling tar bara några minuter och känns inte på något sätt. Du lämnas ensam i behandlingsrummet under själva behandlingen men sjuksköterskorna ser dig från ett övervakningsrum och du kan prata med dem via en mikrofon hela tiden. En omgång med strålbehandling varar vanligtvis mellan 2 till 6 veckor men detta beror på hur just din behandling ser ut.

 

Vem kommer att ge mig strålbehandlingen?

Din strålbehandling kommer att planeras av en onkolog som är specialist på strålbehandling

Onkologer är läkare som är specialister på cancer och vissa är särskilt specialiserade på att planera strålbehandling. De kan avgöra hur mycket strålning som kommer att krävas och hur den bäst kan ges mot de delar av kroppen där det behövs.

 

Behandlingen kommer att ges av sjuksköterskor med särskild utbildning på strålbehandling

På strålbehandlingsavdelningen finns specialutbildade sjuksköterskor som sköter utrustning, behandling och planering i samarbete med onkologen. Onkologen bestämmer vilket område som ska behandlas och bestämmer dosen. Sjuksköterskorna ser till att du ligger likadant varje gång du ska behandlas och ställer in behandlingsområdet. Under själva behandlingen befinner de sig i ett anslutande rum. Där kan de observera dig via en TV-kamera och även prata med dig genom en mikrofon.

 

Sjuksköterskekontakt

Sjuksköterskorna på strålbehandlingsavdelningen kan hjälpa dig med alla de frågor du har kring strålbehandlingen.

 

En reflektion om strålbehandling

Som vid de flesta behandlingsformer är det viktigt att tänka på att strålbehandling inte är lämpligt vid alla former av högmaligna lymfom. Man brukar dessutom bara ge strålbehandling mot en viss kroppsdel en gång så det är troligt att det är mer lämpligt att ge cytostatika eller immunoterapi om du får ett återfall av lymfom. Om du har frågor om din individuella behandlingsplan är det alltid bäst att prata med den läkare eller sjuksköterska som ansvarar för dig.

Upp