button-up anchor

Att förbereda sig inför läkar- och mottagningsbesöket i samband med lymfom

När du först fått diagnosen högmalignt lymfom så kan de första besöken till mottagningen eller läkaren vara ganska skrämmande och stressande. Eftersom din sjukdom är allvarlig och då det är viktigt att behandla den snabbt så kan det hända att du får påbörja behandling inom en till två dagar efter att du har fått diagnosen.

Den miljö du möter och informationen du får kommer säkert att vara ny för dig och det kan vara mycket att ta in på en gång. Många känner så här i samband med sitt första besök, men försök att tänka att det kommer att bli lättare med tiden.

 

Du kan också göra dina besök enklare genom att förbereda dig så mycket som möjligt innan du skall gå. Du kan till exempel läsa den här hemsidan och annat informationsmaterial som du kanske har fått av vårdpersonalen som har hand om dig.

Vad kommer att hända under mitt första besök i samband med min sjukdom?

Vid det första besöket på sjukhuset så kommer din läkare att fråga dig om dina tidigare sjukdomar och vilken medicin som du tar. Han eller hon kommer att göra en kroppsundersökning och du kommer eventuellt att få ta blodprover och/eller göra en lungröntgen för att undersöka din allmänna hälsa.

Det kan vara bra att fundera i förväg på vilka sjukdomar du har haft tidigare så att du inte behöver oroa dig för att glömma något under besöket. Det kan vara bra att ta med medicinlistor och annan dokumentation som du har hemma till besöket

Den vårdpersonal som bokar ditt besök kan också berätta för dig vad du behöver ta med dig

Tänk i förväg på vad som är anledningen till besöket

  • Skall du gå på en rutinkontroll och i så fall bara komma över dagen? 
  • Kan det hända att du behöver göra undersökningar eller ta prover som kräver att du blir kvar länge eller över natten?
  • Om du inte vet vad du kan förvänta dig så kan du kontakta mottagningen/kliniken och prata med en sjuksköterska eller läkare. De kan svara på alla frågor som du kan tänkas ha innan du kommer på besöket. Om du skall stanna över natten, tänk på vad du vill ha på dig på sjukhuset och vad du kan göra mellan provtagningar och undersökningar. Det kan vara bra att ha med sig böcker eller spel för att fördriva tiden.

Tänk på hur du skall ta dig till och från sjukhuset

Att planera hur du skall ta dig till och från sjukhuset i förväg, innebär att du inte behöver oroa dig för det på besöksdagen. Du bör också tänka på vilka undersökningar och prover som kommer att tas och om du kanske behöver någon som hämtar dig efter besöket.

Ta med dig en anhörig eller vän till besöket

De kan också hjälpa dig att komma ihåg eller prata om den information som du får. Vårdpersonalen brukar också rekommendera att du tar någon med dig.

Förbered dina frågor till läkaren innan du skall på besöket

Det är viktigt att du helt och hållet förstår vad som kommer att hända med dig på mottagningen i samband med behandling av din sjukdom. Det är en fördel om du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen och hur du kommer att må. I de allra flesta fall kommer du att få träffa läkaren i början av varje behandlingsbesök och det är ett perfekt tillfälle att ställa de frågor som du har om din behandling.

 

Det kan vara svårt att komma ihåg alla frågor som du vill ställa på en gång, särskilt eftersom man ofta pratar om många olika saker under ett besök. Det blir mycket enklare om du skriver ner dina frågor innan besöket och då glömmer du heller ingenting. Att skriva ner svaren du får på dina frågor och att göra anteckningar om den information som du får kan också vara bra och därför kan du tänka på att ha med en penna och ett anteckningsblock.

 

Fundera också på vilka frågor som läkaren kan tänkas ställa till dig så att du har alla uppgifter tillgängliga.

Upp