button-up anchor

Förslag på vad du kan ta upp med läkaren vid ett besök

Dina besök hos läkaren är de bästa tillfällena att ställa frågor som du har om ditt lymfom. Det är viktigt att du får all den information som du behöver om din sjukdom och dess behandling, för att förstå vad som händer med dig och vad du kan förvänta dig i framtiden.

 

Du kan ställa vilka frågor du vill och om vad du vill och tveka inte att ställa dem till vårdpersonalen. Läkarna och sjuksköterskorna har mycket att göra, men aldrig så mycket att de inte har tid att prata med dig eller att hitta någon som kan svara på dina frågor. Det är också viktigt för vårdpersonalen att veta vilka bekymmer du har så att de kan hjälpa dig komma till rätta med problemen eller svara på frågor.

 

Det är bra att skriva ner saker

Det är ofta bra att skriva ner sina frågor i förväg, innan du skall gå på besöket, eftersom det annars kan vara svårt att komma ihåg allt. Du kanske också vill skriva ner en del av den information som du får av din läkare, så att du inte glömmer vad som sagts eller så att du kan berätta för dina anhöriga efteråt.

 

Du kanske till och med skall fråga din familj och anhöriga om det är några frågor som de vill ställa och skriva ner dem på din lista, eftersom de kanske kommer att tänka på saker som du inte har tänkt på.

 

Exempel på frågor som du kan ställa till läkaren

Frågorna nedan är exempel på vad du kan fråga din läkare om och hjälpa dig att komma fram till vad du vill veta och fråga under besöken.

 

Om du skall genomgå undersökningar eller ta prover

 • Vad kommer att hända under undersökningen?
 • Hur lång tid kommer undersökningen att ta och hur länge behöver jag stanna på sjukhuset?
 • Vem kommer att utföra undersökningen eller ta provet?
 • Varför gör man undersökningen eller provet?
 • När får jag resultaten?
 • Behöver jag ta med mig någonting inför besöket?
 • Kan jag ta med mig en vän eller anhörig vid provtagningen eller undersökningen?


Om du skall få information om din diagnos eller behandlingsalternativ

 

Diagnos:

 • Vilken typ av högmalignt lymfom har jag?
 • I vilket stadium är lymfomet?
 • Vad innebär detta för mig och mitt liv?


Beslut om behandling:

 • Vilka är behandlingsalternativen?
 • Om det finns mer än ett alternativ, vilket rekommenderar du?
 • Hur ofta och hur länge kommer jag att behandlas?
 • Vilka är fördelarna och nackdelarna med behandlingen?
 • Vilka är chanserna att behandlingen lyckas?
 • Vilka risker och biverkningar innebär varje form av behandling? Kan jag bli botad?


Om du skall gå på ett kontrollbesök

 • Kommer jag att behöva genomgå fler undersökningar eller ta fler prover?
 • Vilka symtom skall jag vara uppmärksam på?
 • När skall jag komma på nästa besök och vem kommer jag att träffa då?


Frågor som läkaren kan tänkas ställa till dig

Att förbereda sig inför ett läkarbesök handlar inte bara om att tänka på vilka frågor du vill ställa till läkaren om din sjukdom och behandling. Det underlättar även att fundera på vad läkaren kan tänkas ställa för frågor till dig. På det sättet kommer du att komma ihåg vilken information du behöver ha tillgänglig och då behöver du inte oroa dig för att glömma något under besöket.

De frågor som läkaren kommer att ställa till dig beror naturligtvis på vilken typ av lymfom du har, vilket stadium sjukdomen befinner sig i och på dina individuella omständigheter. Överhuvudtaget kommer de att vilja veta så mycket som möjligt om din sjukdom och hur du mår för tillfället.

 

Ditt första besök på mottagningen eller sjukhuset

Vid ditt första besök kommer läkaren säkert att ställa en massa frågor om dina tidigare sjukdomar och han eller hon kanske går igenom de händelser som lett till att du fått remiss till mottagningen. Trots att det mesta av den här informationen redan finns i dina journaler, så tycker ofta läkaren att det är bra att gå igenom detta igen med patienten själv. Exempel på frågor:

 • Har du haft några andra sjukdomar eller tillstånd förut som läkaren bör känna till?
 • Tar du någon medicin för tillfället? (Du kan ta med din medicin eller bipacksedlarna som finns i läkemedelsförpackningen, så att läkaren kan se exakt vad du tar).
 • Vet du om du är allergisk mot några mediciner?
 • Hur skulle du vilja beskriva din allmänna hälsa?
 • Har du haft några symtom eller mått dåligt på något vis den senaste tiden?
 • Hur tror du att din familj och anhöriga har reagerat eller kommer att reagera på din diagnos?
 • Har du någon särskild som du kan få stöd av och som du vill ta med dig på besöket?


Återbesök på sjukhuset eller mottagningen

Vid dina rutinkontroller kommer vårdpersonalen som har hand om dig kontrollera hur du mått sedan ditt senaste besök och se till att du mår fortsatt bra. Exempel på frågor:

 • Hur har du mått sedan ditt senaste besök?
 • Har du haft några symtom?
 • Har något hänt angående din hälsa eller personliga omständigheter som läkaren bör känna till?
 • Hur har du påverkats känslomässigt av din diagnos?
 • Hur tycker du att du har hanterat att få diagnosen lymfom?
 • Hur har din familj och omgivning reagerat den sista tiden?
 • Får du det känslomässiga och praktiska stöd som du behöver?
Upp