button-up anchor

Regelbundna återbesök för kontroller i samband med lymfom

När du väl fått diagnosen högmalignt lymfom så kommer du att få behandling ganska omgående. Under behandlingens gång och efteråt kommer du att behöva gå på regelbundna kontroller för att se hur behandling fungerat och för att följa hur sjukdomen utvecklas.

 

Även om du inte har några symtom och är uppenbart symtomfri så vill man ändå hålla ett öga på ditt tillstånd och dina symtom utifall att du skulle få ett återfall. Om detta skulle inträffa kommer din läkare att diskutera vilken ny behandling som är aktuell för dig. Om du är helt fri från tecken på sjukdom och symtom under flera år så kan det betraktas som att du är botad. Då behöver man inte komma tillbaka för några kontroller.

 

Du kommer vanligtvis att behöva göra flera undersökningar vid dina kontrollbesök för att följa hur bra din behandling fungerat och i vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Resultaten från dessa undersökningar kommer att styra din behandlingsplan. Det kan hända att du behöver vänta ett par veckor för att få svaren på dessa undersökningar, men det är viktigt att vänta på alla svar så att läkaren kan bedöma om din behandling fungerat eller om man behöver byta behandling.

 

Du bör också vara uppmärksam på de vanliga symtomen på lymfom och kontakta den vårdpersonal som har hand om dig på en gång om du märker några förändringar i ditt hälsotillstånd eller fått nya symtom. Det behöver inte alltid tyda på ett återfall, influensa har till exempel många symtom som påminner om dem som förekommer vid ett återfall av högmalignt lymfom.

 

Du kan komma att behöva genomgå flera olika tester för att följa din sjukdom

Olika undersökningar görs av olika personalgrupper i det vårdteam som kommer att ha hand om dig.

 

Biopsi - vävnad som tas från en förstorad lymfkörtel

 

Blodprover - tas för att kontrollera din allmänna hälsa

Blodprov kommer att tas med jämna mellanrum både under och efter behandling för att kontrollera hur din kropp mår.
Blodproven kommer att tas för att kontrollera flera saker samtidigt:

  • Antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar som du har i blodet undersöks med hjälp av ett prov som kallas för blodstatus
  • Hur bra din lever fungerar undersöks med hjälp av leverfunktionsprover
  • Hur väl dina njurar fungerar undersöks med hjälp av njurfunktionsprover
  • Hur mycket lymfomet spridit sig i kroppen kan bedömas genom att mäta LD-nivåerna i blodet (LD är en förkortning för ämnet laktatdehydrogenas)
  • Andra mer specifika prover tas också för att ge läkaren information om särskilda aspekter på lymfomet och hur andra organ kan ha påverkats.


Undersökningar för att stadieindela lymfomet

Flera olika undersökningar som till exempel röntgen, datortomografi, magnetkameraundersökning, PET-undersökning och även benmärgsprov och som tidigare nämnts blodprover, görs för att stadieindela ditt lymfom i stadium I, II, II eller IV. Dessa prover ger information om;

  • Hur många grupper av lymfknutor som är påverkade
  • Huruvida lymfomceller endast finns i lymfknutorna eller om de spritt sig till andra organ också
  • Om lymfomcellerna finns i bröstkorgen, i buken eller på båda ställena

Det är av stor vikt att veta vilket stadium lymfomet befinner sig innan behandling påbörjas. Förändringar av din sjukdom och diagnos kan påverka din behandling. Om det skulle inträffa kommer din läkare att informera dig om detta.

Återbesök till läkaren och mottagningen

Hur ofta du behöver göra återbesök för kontroller efter behandling av lymfom beror på ett flertal faktorer som till exempel vilken typ av lymfom du har, exakt vilken behandling du fått, hur din generella hälsa är och hur du svarat på behandlingen.

 

Till en början kommer du troligtvis att behöva komma på återbesök en gång i månaden. Om allt ser bra ut så kan den tiden sedan ökas till var tredje eller sjätte månad eller kanske till och med en gång om året. Om du varit sjukdomsfri i fem år avslutas oftas kontroller och återbesök. Det här kan se lite olika ut från sjukhus till sjukhus.

 

Som alltid är det bra att förbereda sig inför varje återbesök så att du har allt till hands som du behöver ta med dig. Se också till att skriva ner dina frågor i förväg så att du slipper försöka komma ihåg dem när det väl är dags för besöket.
Det kan vara ganska jobbigt att gå på återbesöken eftersom de påminner om sjukdomen och många patienter känner sig oroliga att få tråkiga besked. Återbesöken är dock ett ypperligt tillfälle att fånga upp tecken på ett återfall om ett sådant skulle inträffa och för dig att berätta för din läkare om de symtom som kvarstår.

Om du är orolig inför ditt besök eller för att du skall glömma det du får höra så kan det vara bra att ta med en vän eller familjemedlem som stöd.

 

Dina återbesök till provtagning, undersökningar och kontroller kommer du antagligen att få göra på en specialistmottagning på ditt sjukhus. Du kommer att få träffa din läkare med jämna mellanrum för uppföljning och troligtvis innan varje behandlingstillfälle. Du kommer också att få någon form av kontaktperson som kan vara din läkare eller en sjuksköterska på mottagningen som kan ge dig råd, vägledning och annan information som du kan komma att behöva.

Upp