button-up anchor

Vad är högmalignt lymfom?

Om du just fått diagnosen högmalignt lymfom så har du säkert fått mycket information av din läkare om vad sjukdomen innebär, vad den medför och vilken behandling du kan få. Det är ofta svårt att ta till sig all denna information till en början och många tycker att informationen kan vara både svår att förstå och att hantera, särskilt på kort tid. Här på lymfominfo.se kan vi hjälpa dig att förstå vad högmalignt lymfom är. Högmalignt lymfom är en snabbt växande form av sjukdomen och kan delas upp i flera undertyper. Den svarar vanligtvis bra på behandling och kan ofta botas. Målet är att bota sjukdomen, men om det inte är möjligt kommer behandlingen att riktas in på att ge dig en så bra livskvalitet som möjligt genom att lindra symtomen (kallas även palliativ behandling).

 

 

Varför fick jag högmalignt lymfom?

Det är helt normalt att tänka "Varför drabbades just jag?" när man får en sådan diagnos som högmalignt lymfom. Kom dock ihåg att du inte själv kan ha gjort något som orsakat sjukdomen.

 

Lymfom är en form av cancer som drabbar vissa vita blodkroppar

Lymfom är en form av blodcancer. Det finns två huvudtyper av lymfom: non-Hodgkins lymfom och Hodgkins sjukdom. Sjukdomarna skiljer sig från varandra och på lymfominfo.se diskuterar vi bara non-Hodgkins lymfom och när vi pratar om lymfom så är det non-Hodgkins lymfom vi menar.

 

Cancer uppstår när cellerna börjar växa okontrollerat

Din kropp består av celler. De flesta celler lever en kort tid innan de dör och ersätts av nya. Ibland slutar denna cykel att fungera och vissa celler växer och delar sig okontrollerat och dör kanske inte som de borde. Detta är vad som inträffar vid cancer.

 

Vita blodkroppar, som normalt bekämpar infektioner, är de celler som påverkas vid lymfom

Blodet innehåller flera typer av celler och två av huvudtyperna är:

  • Röda blodkroppar som är celler som transporterar syre och ger blodet dess färg.
  • Vita blodkroppar som är celler som deltar i kroppens immunförsvar och som i vanliga fall bekämpar infektioner.


Det finns många olika typer av vita blodkroppar och alla spelar viktiga roller i kroppens immunförsvar.
Vid lymfom så har en speciell sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter börjat växa okontrollerat och blivit canceromvandlade.

 

Lymfom är cancer som uppstår i lymfsystemet

Lymfsystemet liknar blodcirkulationssystemet. Allt blod cirkulerar genom blodkärl som kallas artärer och vener. De vita blodkropparna, och så även lymfocyterna, cirkulerar dessutom i ett annat kärlsystem som kallas lymfsystemet som också transporterar vätska och näringsämnen runt i kroppen.

 

Vid lymfom ansamlas de "sjuka" lymfocyterna och bildar knölar eller svullnader i lymfsystemet. När lymfocyterna börjar växa och dela sig okontrollerat vid lymfom, ansamlas de ofta i kärlen i lymfsystemet och orsakar knölar eller svullnader. Dessa knölar är ett av de vanligaste symtomen vid lymfom.

Mer om lymfsystemet

Knölarna som uppstår vid lymfom är ofta lymfkörtlar och kan uppstå nästan överallt

Vid lymfom har de sjuka lymfocyterna en tendens att ansamlas och bilda knölar. Namnet lymfom härstammar från dessa vita blodkroppar som kallas lymfocyter och som är drabbade i samband med sjukdomen.

 

Lymfom är en typ av tumörsjukdom som ofta uppstår i lymfknutorna, som är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet flödar genom hela kroppen vilket gör att lymfom kan drabba alla kroppens olika organ. Det är till exempel vanligt att hitta lymfomceller i levern eller mjälten. Tumörerna kan dock uppstå överallt, exempelvis i hjärnan, magen eller i benmärgen.Lymfom är en sjukdom som drabbar en viss typ av blodkropp som kallas lymfocyt. Klicka på bilden för att se bildsekvensen som beskriver lymfom.

 

Högmalignt lymfom är en snabbt växande form av sjukdomen och som ofta kräver omedelbar behandling

Det finns flera undertyper av högmaligna lymfom

Det finns flera olika typer av högmaligna lymfom och de vanligaste listas i tabellen nedan. Din läkare kan ge dig mer information om vilken typ du har och vilken behandling du kommer att få.

 

Mer om olika typer av lymfom (diagnos och stadieindelning)

Lågmaligna lymfom är en annan form av lymfom och som även kallas indolenta lymfom. Lågmaligna lymfom växer mycket långsammare.

Mer om lågmaligna lymfom

De vanliga kännetecknen på ett högmalignt lymfom kan du se i tabellen nedan

 

Högmalignt lymfom kan ofta botas helt men om detta inte är möjligt så kan behandlingen lindra dina symtom

Högmalignt lymfom behandlas med målsättningen att bota sjukdomen och chansen till detta är stor.

Behandling innebär vanligtvis cytostatikabehandling, ofta i kombination med immunterapi (antikroppsbehandling). Utöver detta kan strålbehandling ges direkt mot de drabbade områdena.

För patienter som inte svarar bra på behandling eller som får återfall av sin sjukdom kan ytterligare behandling behövas. I så fall kan de fortfarande ha chansen att bli botade.

Om sjukdomen inte går att bota så kan man behandla symtomen och smärta (vilket kallas palliativ behandling).

Kom ihåg att alla människors upplevelse av sjukdom och behandling är individuella. Din upplevelse är unik för dig och de bästa att diskutera just din situation med är den läkare eller sjuksköterska som har hand om dig och din vård.

 

Vanliga symtom vid högmalignt lymfom

  • Oöm knöl på hals, i armhålan eller i ljumsken 
  • Oförklarlig, ihållande eller återkommande feber
  • Kraftiga svettningar nattetid
  • Viktnedgång eller trötthet
  • Ihållande klåda över hela kroppen
  • Andfåddhet eller hosta


De symtom som är vanliga och som nämns här ovan kan ofta ha andra orsaker och därför är det viktigt med prover och undersökningar för att bekräfta diagnosen på lymfom. Ofta upptäcks därför inte lymfom direkt. Dessutom kan de sjuka vita blodkropparna (lymfocyterna) som ses vid lymfom inte bekämpa infektioner ordentligt och därför kan det hända att patienter med lymfom blir lättare sjuka än andra.

Upp