button-up anchor

Att förstå diagnosen högmalignt lymfom

Om du nyligen fått diagnosen högmalignt lymfom så har du säkert fått veta väldigt mycket på kort tid och det kan vara svårt att komma ihåg och förstå all information. På lymfominfo.se kan vi ge mer information om hur du antagligen fick diagnosen, vad den betyder och varför diagnosen är så viktig. Var inte orolig om du inte kan ta till dig all information på en gång. Här finns informationen alltid tillgänglig och du kan läsa den så många gånger som du behöver.

 

Det är viktigt att ställa exakt rätt diagnos innan sjukdomen kan behandlas på bästa sätt

Det finns många olika typer av lymfom. Du har fått diagnosen högmalignt lymfom. För att se till att du får rätt behandling så kommer din läkare att låta dig genomgå provtagningar och göra en del undersökningar för att ta reda på vilket stadium din sjukdom befinner sig i innan du påbörjar behandlingen.

Undersökningar kommer också att göras under och efter behandlingen för att bedöma din hälsa och för att se hur behandlingen fungerat på dig.

 

Flera undersökningar kommer att göras för att kontrollera hur långt framskridet ditt lymfom är

Det kan vara undersökningar som till exempel röntgen, datortomografier, PET-undersökningar och även benmärgsprover och blodprover som görs för att stadieindela ditt lymfom i stadium I, II, III eller IV.

Dessa prover ger information om:

  • Hur många grupper av lymfknutor som är påverkade
  • Om det bara finns lymfomceller i lymfknutorna eller om de finns i andra organ också
  • Om lymfomcellerna finns i bröstkorgen eller buken eller på båda ställena


Det är av stor vikt att veta vilket stadium lymfomet befinner sig så att man kan välja rätt behandling.

Biopsier

En biopsi är ett enkelt kirurgiskt ingrepp där vävnadsprover avlägsnas och undersöks för att underlätta för läkaren att ställa rätt lymfomdiagnos.

Det finns flera metoder som kan användas för att diagnostisera högmalignt lymfom. Dessa metoder kan också användas för att följa sjukdomens förlopp och för att se hur bra behandlingen fungerat.

Upp