button-up anchor

Vilka är symtomen på högmalignt lymfom?

Symtomen i samband med högmaligna lymfom utvecklar sig ofta mycket snabbt och de flesta söker läkare när sjukdomen befinner sig i ett tidigt stadium på grund av sina symtom.
Det vanligaste symtomet på lymfom är en oöm svullnad eller knöl på halsen, i armhålorna eller ljumskarna. Ofta förekommer många andra symtom som kan förknippas med något som man kan kalla en allmän sjukdomskänsla. Alla symtom som förekommer i samband med lymfom kan även ha andra orsaker. Därför har du fått göra en mängd undersökningar och tagit prover för att läkaren skall kunna ställa diagnosen högmalignt lymfom.

Knölar och svullnader

Knölarna eller tumörerna vid lymfom syns och känns oftast först på halsen, vid nyckelbenen, armhålorna eller i ljumskarna. De orsakas av att vita blodkroppar som kallas lymfocyter ansamlas i lymfknutorna (eller lymfkörtlarna).

Lymfknutorna kan också bli förstorade vid en vanlig förkylning eller infektion och det är därför viktigt att komma ihåg att endast förstorade lymfknutor inte nödvändigtvis betyder att du har drabbats av lymfom. Svullnaden går då ner när infektionen försvunnit.

Skillnaden vid lymfom är att svullnaden eller knölen finns kvar mycket längre. Läkaren kallar ofta detta för lymfadenopati.

 

Hosta, bröstsmärta eller andfåddhet

Många av symtomen vid lymfom kan bero på var knölarna uppstått. Bröstsmärtor och andfåddhet kan uppstå om lymfknutorna bakom bröstbenet, i en körtel som kallas brässen (eller thymus), är förstorade. Denna körtel ligger nära hjärtat och om den blir förstorad kan den trycka på hjärtmuskeln eller luftstrupen och orsaka smärta i bröstet eller andfåddhet.

Helt andra symtom kan förekomma om svullnader uppstår i andra lymfknutor i kroppen eller utanför lymfknutorna. Exempelvis kan förstorade lymfknutor i magen eller tarmarna ge buksmärta, halsbränna och matsmältningsproblem eller diarré.

 

Nattsvettningar, trötthet och nedsatt aptit

De vita blodkroppar som kallas lymfocyter, och som blir canceromvandlade vid lymfom, är en viktig del av kroppens immunförsvar - kroppens naturliga försvar mot infektioner. En del av dina symtom orsakas av att immunförsvaret inte fungerar som det ska och din kropp får svårare att bekämpa infektioner som orsakas av virus och bakterier. Symtomen på detta kan vara trötthet, svettningar nattetid och nedsatt aptit.

Allmän sjukdomskänsla

Något som beskrivas som en allmän sjukdomskänsla är också vanligt om du har lymfom. Många av de specifika symtom som förekommer vid lymfom kan förknippas med en sådan allmän sjukdomskänsla. Exempel på sådana symtom kan vara:

  • Återkommande eller ihållande oförklarlig feber (med en kroppstemperatur över 38°C)
  • Kraftiga nattsvettningar, där pyjamas eller nattlinne och lakan blir genomdränkta av svett.
  • Oavsiktlig viktnedgång (som definieras som en viktförlust på mer än 10 % under 6 månader)
  • Svår och ihållande utmattning eller trötthet
  • Minskad aptit

Andra generella symtom som människor med lymfom kan uppleva kan vara:

  • Andfåddhet eller hosta
  • Ihållande klåda, ofta över hela kroppen


De första tre av dessa symtom - feber, nattsvettningar och viktnedgång - används ofta i stadieindelningen av lymfom och kallas för "B-symtom".

Upp