button-up anchor

Vad händer nu?

Att få diagnosen högmalignt lymfom och sedan få besked om att du behöver få omedelbar behandling kan vara både jobbigt och skrämmande. Du kommer att behöva anpassa dig till en mängd nya saker på en relativt kort tid och du kommer förstås att vilja veta vad som kommer att hända med dig nu.

Glöm inte bort alla de människor som finns runt dig - även vårdpersonalen som har hand om dig - och som kan stötta dig under denna tid. På lymfominfo.se kan vi ge dig en bra allmän bild av vad patienter med högmaligna lymfom upplever. Kom dock ihåg att varje människas upplevelse av lymfom är unik och den allra bästa person att vända sig till för att prata om sin individuella situation är din hematolog, onkolog eller någon av sjuksköterskorna på mottagningen.

 

Innan behandlingen startar

Du har säkert varit på sjukhuset eller mottagningen nyligen för att ta prover och göra undersökningar. Därför känner du kanske redan till miljön och en del av den personal som du kommer att träffa i samband med behandlingen.

Nu när du skall få behandling så har du säkert en massa frågor och känslor. Du har inte fått någon behandling tidigare och vet inte så mycket om hur det går till, hur lång tid det tar eller hur du kommer att må under och efter behandlingen.

Kom ihåg att din upplevelse av behandlingen kommer att vara unik för dig

Du har kanske hört berättelser från andra människor eller läst i tidningar om lymfom och olika behandlingar. Försök att inte låta detta påverka dig. Det är inte särskilt sannolikt att det du hört eller läst kommer att gälla just dig.

Alla människors upplevelse av lymfom är högst individuella, precis som deras hälsotillstånd och personliga omständigheter. Det är inte särskilt troligt att någon annan har fått exakt samma behandlingsplan som du. Den vårdpersonal som har hand om dig är de som bäst kan svara på frågor om vad du kan förvänta dig.

 

lymfominfo.se kan vara ett stöd för dig

Med hjälp av lymfominfo.se så kanske din upplevelse av behandlingen kan bli lättare genom att du får mer bakgrundsinformation och förslag på vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt.

Det är viktigt att du försöker tänka på att du inte är ensam om att gå igenom det här. Förutom lymfominfo.se så finns det också en patientorganisation som heter Blodcancerförbundet med lokalföreningar runtom i landet och det kan även finnas stödgrupper på ditt lokala sjukhus som kan ge råd och stöd.

Viktigast av allt är ändå att tänka på att den vårdpersonal som har hand om dig är de bästa att prata med om dina individuella omständigheter. De finns alltid där för att hjälpa dig och lyssna på dig och det är de som kan ge de bästa råden om hur du kan hjälpa dig själv genom behandlingen.

 

Nyckelfakta

  • Högmalignt lymfom utvecklar sig snabbt och kräver ofta omedelbar behandling vilken ofta påbörjas direkt efter att diagnosen ställts
  • Ofta ställs diagnosen på grund av snabbt uppkomna symtom.Trots att lymfom nu är en del av ditt liv så kan det förekomma perioder då du inte har några symtom alls och som kallas för remission
  • Patienter med högmaligna lymfom har stor chans att bli botade


Målet med behandlingen vid högmaligna lymfom är att bota sjukdomen om det är möjligt

Om sjukdomen inte går att bota så kan modern behandling som finns idag ändå göra att du får en remission (sjukdomsfri period). Den specifika behandlingen beror på många saker som exempelvis:

  • Vilken typ av högmalignt lymfom som du har
  • Vilket stadium sjukdomen befinner sig i
  • Vilken del av kroppen som är drabbad
  • Din ålder och allmänna hälsa


Behandling för högmaligna lymfom i ett tidigt stadium innebär vanligtvis en kombination av immunoterapi (antikroppsbehandling) och cytostatika.

 

Vid högmalignt lymfom i ett avancerat stadium är behandlingen liknande med den behandling som ges i ett tidigt stadium men behandlingen behöver ofta ges under en längre tid.

 

Strålbehandling ges ofta tillsammans med cytostatikabehandling och riktas specifikt mot de delar av kroppen som drabbats av sjukdomen. Den ges ofta utöver övrig behandling. Ibland ges strålbehandling mot den del av kroppen som är drabbad efter att kombinationsbehandling med immunoterapi och cytostatikabehandling avslutats.

 

Om behandlingen inte lyckats eller om den inte är möjlig att genomföra så kan man inrikta sig på palliativ (lindrande) behandling med läkemedel som lindrar symtomen.

Upp