button-up anchor

Återbesök till mottagningen

När du befinner dig i remission från högmalignt lymfom är det viktigt att du kommer på återbesöken till mottagningen så att man kan kontrollera hur din sjukdom utvecklar sig.

Vid dessa återbesök kan man bekräfta hur du mår, se till att du tar hand om dig ordentligt och besöken är också en möjlighet för dig att ställa frågor.

Viktigast av allt är dock att om du börjar få symtom igen eller om det finns tecken på ett återfall av lymfom så kan man fånga upp detta i ett tidigt stadium och göra något åt det så snart som möjligt.

 

Hur ofta behöver jag komma på kontroller?

Hur ofta du behöver komma på återbesök för kontroller beror på ett flertal faktorer som till exempel vilken typ av lymfom du har, exakt vilken behandling du har fått, hur din generella hälsa är och hur du svarat på behandlingen.

 

Till en början kommer du troligtvis att behöva komma på återbesök en gång i månaden. Om allt ser bra ut så kan den tiden sedan ökas till var tredje eller sjätte månad eller kanske till och med en gång om året. Du behöver med stor sannolikhet komma till mottagningen för återbesök under en lång tidsperiod, kanske under resten av ditt liv, även om det inte finns några tecken på att lymfomet återvänt. Detta är för att du och vårdpersonalen som har hand om dig ska kunna kontrollera så att du fortsätter att må bra.

 

Vad händer under återbesöken?

Dina återbesök är en möjlighet för din läkare att få reda på hur du mått sedan ditt senaste besök och kontrollera hur din behandling fungerat. Din läkare kommer att ställa en mängd frågor om hur du mår och hur du har det i allmänhet och även göra en undersökning.

 

Man kan behöva göra vissa undersökningar och ta prover. En del av dessa kan vara samma som gjordes när du först fick diagnosen. Sådana undersökningar kan vara datortomografi, PET-undersökning (positronemissonstomografi) och som båda kan hjälpa till att upptäcka tecken på lymfom och dessutom tas nya blodprover. Dessa upprepade undersökningar är ett sätt att kontrollera om lymfomet kommit tillbaka eller växer.

 

Kom ihåg att besöken också är viktiga för att ge dig en chans att ställa frågor som du kan tänkas ha till din läkare och andra i vårdpersonalen.

 

En del kan tycka att det är jobbigt att gå på återbesöken eftersom de påminner dem om sjukdomen. Detta är helt förståeligt eftersom man kan vara orolig att få tråkiga besked. Men försök att se återbesöken som något positivt: Återbesöken är en möjlighet att bli försäkrad om att du verkligen mår bra och fungerar som ett säkerhetsnät för att fånga upp de första tecknen på ett återfall om ett sådant skulle inträffa. De är också ett utmärkt tillfälle att berätta för din läkare om fortfarande har några symtom så att du kan få hjälp att hantera dem.

Återbesöken är också ett väldigt bra tillfälle att få ställa eventuella frågor och prata om bekymmer som du har. Om du är orolig över ditt återbesök eller tror att du inte kommer att komma ihåg allt som du får veta så kan du ta med någon närstående som stöd och hjälp.

Om du får ett återfall är det viktigt att inte drabbas av panik. Du har möjlighet att upprepa eller få en ny behandling.

Kom ihåg att förbereda dig inför dina återbesök

Det kan vara svårt att komma ihåg alla de frågor som du vill ställa, särskilt eftersom man kommer att prata om många olika saker under besöket. Att skriva ner sina frågor i förväg kan underlätta och göra att du inte glömmer något.

 

Det kan också vara bra att skriva ner information och svar på frågor för att hjälpa dig minnas vad som sagts. Därför kan det vara bra att ha med sig en penna och ett anteckningsblock.

 

Tänk också på vad läkaren kan tänkas fråga dig under återbesöket så att du har all nödvändig information med dig. Det är också viktigt att ta med det som du blivit ombedd att göra som exempelvis läkemedelslistor.

Frågor att tänka på inför ett återbesök

Vårdpersonalen kommer att vilja veta hur du klarar dig fysiskt och känslomässigt och om du haft några symtom som kan innebära tidiga tecken på ett återfall. Du kommer att få tillfälle att ställa frågor om de prover som tas och de undersökningar som görs och få information om hur din kropp mår.

Upp