button-up anchor

Frågor inför ett återbesök vid lymfom

Om du befinner dig i remission från lymfom så är det viktigt att göra regelbundna återbesök för att följa dina framsteg. För att underlätta för läkaren att kunna undersöka detta så kommer du att få en massa frågor om hur du mår och hur du klarar dig i vardagen under varje besök.

 

Det är minst lika viktigt att du också ställer frågor till läkaren om det är något du vill veta om lymfom och behandling när du är där. Att ventilera sin oro och sina frågor med vårdpersonalen kan hjälpa dem att se vilket stöd du behöver och även hjälpa dig att få det.

 

Frågorna nedan kan hjälpa dig att fundera på vad du vill veta och vad du kan fråga under dina besök.

 

Frågor när din första behandling avslutats

 • Hur länge kommer jag att kunna vara i remission?
 • Vilka andra prover behöver jag ta nu? Hur ofta skall de tas?
 • Vad kommer proverna att visa?
 • Hur ofta måste jag komma tillbaka till kliniken?
 • Under hur lång tid måste jag komma tillbaka på återbesök?
 • Vad händer om jag får ett återfall av mitt lymfom igen?
 • Vilka är symtomen vid ett återfall?
 • Finns det något jag kan göra för att få remissionen att vara längre?


Frågor inför ett av de återkommande återbesöken

 • Hur har du mått sedan ditt senaste besök?
 • Har du haft några symtom?
 • Har något hänt med din hälsa eller personliga omständigheter som din läkare bör veta om?
 • Hur får din remission dig att må känslomässigt?
 • Skulle du vilja säga att du hanterar faktumet att du har lymfom på ett bra sätt?
 • Hur har din familj och omgivning reagerat sista tiden?
 • Får du det känslomässiga och praktiska stöd som du behöver?
Upp