button-up anchor

Kan lymfom påverka mitt sexliv?

Det är naturligtvis inte alla som får diagnosen lymfom som är sexuellt aktiva eller ens befinner sig i ett förhållande under den här tiden, men för dem som är det kan en sådan här diagnos påverka deras relationer till andra människor kraftigt. Man kan få en förändrad självbild på grund av sjukdomen och därmed känna sig mindre attraktiv. Även chocken av att få en diagnos och de förändringar som den medför kan göra att balansen mellan dig och din partner ändras. Ibland kan cytostatika- och strålbehandling göra dig så trött att du inte ens orkar tänka på att vara intim med din partner.

 

Även om alla reagerar olika på diagnos och behandling så är det mycket troligt att du någon gång kommer att genomgå en period då du är mindre intresserad av sexuella relationer än normalt och får minskad sexlust. Detta kan bli mycket påfrestande för en relation, särskilt om man inte förstår varför detta inträffar.

 

När du går in i remission och din allmänna hälsa blir bättre så kommer du kanske att märka att sexlusten kommer tillbaka när livet börjar återgå till det normala.

 

De flesta tycker att sexuella relationer är svåra att diskutera, särskilt när man befinner sig under stress, och det är inte ovanligt att känna att det bara är du som känner så här. Försök att prata med din läkare eller vårdpersonalen som har hand om dig om de här problemen och ställ de frågor du behöver. De här känslorna är helt normala och det finns flera sätt att lära sig att hantera dem.

 

Läkarna och sjuksköterskorna kanske inte alltid pratar med patienterna om de effekter som lymfomsjukdomen och dess behandling kan ha på sexuella relationer och många patienter vill heller inte diskutera detta ämne med dem. Trots detta har läkarna och sjuksköterskorna utbildning för att hantera sådana här frågor och kommer att förstå om du är orolig eller bekymrad över de här problemen. Även om de inte har en färdig lösning på dina problem så kan de ordna med en särskild tid när man kan diskutera detta eller en tid med någon annan att prata med, t.ex. en terapeut eller kurator.

 

Att prata med människor som befinner sig i samma situation kan också vara till stor hjälp. Tala med din vårdpersonal eller kontakta den lokala patientföreningen så kanske de kan hjälpa dig komma i kontakt med andra i samma situation.

Upp