button-up anchor

Lågmalignt lymfom

Välkommen till avsnittet av lymfominfo.se för personer med lågmalignt lymfom. Som du kanske redan vet är lågmalignt lymfom en långsamt växande form av sjukdomen som troligtvis kommer att prägla ditt liv under en lång tid. Men kom ihåg att större delen av tiden så kommer du att ha väldigt få eller inga symtom alls.Med rätt behandling och stöd så kan du leva ett nästan normalt liv i många år. Här kan du få en mängd information om hur lågmaligna lymfom beter sig, hur de behandlas och hur du kan leva med sjukdomen under en lång tid. Den information som passar dig beror på i vilket fas du befinner dig i din sjukdomsprocess och här nedan kan du välja en länk som passar just dig för tillfället.

Upp