button-up anchor

Medicinsk behandling vid återfall av lågmalignt lymfom

Om du har fått ett återfall av lågmalignt lymfom så kanske du har börjat få symtom igen. Det kan också vara så att din läkare sett tecken på att ditt lymfom kommit tillbaka under en rutinkontroll och att du mår relativt bra för tillfället. Du kanske tidigare har fått strålbehandling, antikroppsbehandling eller cytostatika och du har troligtvis varit symtomfri en period det vill säga haft en remission. Av den anledningen är det kanske också ganska länge sen som du behandlades på sjukhuset. Oavsett vilken behandling du har fått tidigare så får du nu en ny möjlighet att bekämpa sjukdomen och stoppa den från att påverka dig om din läkare rekommenderar en ny behandling. Trots att den sannolikt inte kan bota dig, så kan behandling vid återfall av lymfom hjälpa till att minska dina symtom igen och ge dig en ny remission. Många människor som får återfall av lymfom kommer att genomgå flera recidiv och remissioner under sjukdomstiden. Det är också vanligt att man trots sina återfall kan ha ett bra liv med sin sjukdom under en lång tid.

 

Troligtvis kommer du få uppleva långa perioder i remission vilket uppväger den tid som du måste behandlas och som i sin tur gör det värt att genomgå behandlingen. Om din läkare har rekommenderat induktions- och underhållsbehandling för dig så kommer du bara att få underhållsbehandling om du svarar på den inledande medicinska behandlingen. Efter att antalet lymfomceller reducerats så mycket som möjligt så finns det underbehållningsbehandling att tillgå och målet med den är att få din remission att vara så länge som möjligt och uppskjuta eventuell försämring av sjukdomen.

 

Hur fungerar behandlingen?

Målet med behandlingen är att minska dina symtom och att få dig tillbaka till remission och därmed skjuta på tiden tills nästa behandling. Den medicinska behandlingen med läkemedel fungerar på samma sätt som behandlingen vid ett nyupptäckt lymfom dvs att minska antalet lymfomceller.

 

Vad består behandlingen av?

Behandling ges vanligtvis som en kombination av immunterapi med antikroppar och cytostatika. Ibland kan det hända att man ger någon av behandlingsformerna ensamt. Din läkare kommer att avgöra vilken form av behandling som är bäst för dig beroende på vilken typ av lymfom du har såväl som på din hälsa och dina omständigheter. Efter behandlingen kommer du att följas upp regelbundet för att registrera dina framsteg.


Vad innebär underhållsbehandling?

Underhållsbehandling innebär att du fortsätter att få doser av antikroppar enbart efter att den första behandlingsomgången avslutats

Om du först fått behandling med cytostatika i kombination med antikroppar och du befinner dig i remission efter det så kan din läkare rekommendera underhållsbehandling med antikroppar. Vid ett återfall ges underhållsbehandlingen vanligtvis var tredje månad under två år.

Målet med underhållsbehandlingen är att du skall vara kvar i remission så länge som möjligt

Behandlingen minskar antalet lymfomceller i din kropp och om behandlingen är framgångsrik så går du in i remission igen. Kom dock ihåg att lågmalignt lymfom är en kronisk sjukdom som sällan kan botas. Det är vanligt att människor med lågmaligna lymfom har långa perioder i remission och då de är symtomfria, men som åtföljs av perioder då symtomen återkommer vilket kallas återfall eller recidiv. Lågmalignt lymfom behöver alltså behandlas under en lång tid. De flesta som går igenom en behandling och svarar på den kan så småningom åter få ett återfall och behöva ytterligare behandling. Målet är att försöka få remissionen att vara så länge som möjligt och öka tiden till nästa behandling. Forskning har redan visat att underhållsbehandling kan hjälpa till med detta.

Som vid all cancerbehandling, så får en del patienter biverkningar i samband med underhållsbehandling men de är i allmänhet lätta och kan för det mästa behandlas och hållas under kontroll. Din läkare eller sjuksköterska kan ge dig mer information om dessa biverkningar.

 

Vem kommer jag att få träffa på sjukhuset?

Du kommer troligtvis att känna många av dem som du kommer att träffa på sjukhuset eller mottagningen från dina tidigare besök då du fått behandling och gjort kontroller. Som en påminnelse eller om du fått någon annan form av behandling tidigare, så följer här en lista på de personer som du kan komma att träffa.

 

Du kommer att träffa en hematolog eller en onkolog

En hematolog är en läkare som är specialist på sjukdomar i blodet och onkologen är en läkare som är specialist på cancer. Hematologen eller onkologen du träffar kommer att välja den behandling som är bäst för dig, vilka läkemedel du ska få och hur behandlingsschemat ska se ut.

 

Sjuksköterskor som är specialister på behandling med cytostatika och immunoterapi

De sjuksköterskor som ansvarar för att ge cytostatika och antikroppsbehandling har särskild utbildning och en sådan sjuksköterska kommer att ge dig ditt läkemedel. Han eller hon kan också ge råd om biverkningar och vad man bör göra om något oväntat inträffar under behandlingen. De sjuksköterskor du kommer att träffa i allmänhet vid dina besök kan ha olika bakgrund och en del kan även vara specialistutbildade inom hematologi eller onkologi. Det kan hända att du får någon form av kontaktsjuksköterska som du kan vända dig till om du har frågor och funderingar om din sjukdom och dess behandling.

Upp