button-up anchor

Medicinsk behandling vid återfall av lymfom

Cytostatika är en vanlig form av behandling vid många typer av cancer. De flesta patienter med lymfom kommer att få cytostatika någon gång under sin behandling. Cytostatika används ofta i kombination med antikroppar vid behandlingen och kan hjälpa till att lindra dina symtom och gör att din sjukdom går in i remission.

 

Hur fungerar cytostatika?

 

Cytostatika kallas ibland också för cellgifter och fungerar så att det dödar celler som delar sig snabbt

Det finns många olika typer av cytostatika men alla fungerar så att de stör tillväxten och delningsförmågan hos snabbt växande celler och dödar dem. Liksom andra typer av cancerceller så delar sig lymfomceller mycket snabbare än normala celler. Cytostatika är därför ett bra sätt att döda så många lymfomceller som möjligt. Cytostatika påverkar dock även andra celler i kroppen som växer och delar sig snabbt. Det är därför du kan få vissa biverkningar som t ex illamående och håravfall.

 

Det finns många sorters cytostatika som kan användas för att behandla lymfom

Vilken typ av cytostatika som du kommer att få beror på många saker som till exempel vilken sorts lymfom du har och dina individuella omständigheter. Vid lymfom ges ofta en kombination av mer än ett cytostatikum och behandlingen kallas ofta för de initialer på de läkemedel som används.

Den kombination av läkemedel som du kommer att få beror på ditt lymfom. Det är vanligt att olika läkemedelskombinationer används vid olika tillfällen under behandlingen så det är inte säkert att du får samma behandling vid ett återfall som du fick första gången du behandlades. De läkare som ansvarar för dig kommer att välja den cytostatikabehandling som de tror kommer att ge dig störst chans till remission. Om du till exempel fått CHOP första gången du behandlades är det möjligt att du får en annan kombination nästa gång.


Cytostatika används ofta tillsammans med andra former av behandling som till exempel antikroppsbehandling. Många människor är rädda för de biverkningar som cytostatikabehandling kan ge, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla får biverkningar och att många av dem kan behandlas med läkemedel. Allvarliga biverkningar kan också förekomma och du bör prata med din läkare om dem innan du påbörjar behandling. Du kan också hitta mer information om biverkningar på de patientinformationer som medföljer dina läkemedel och som den vårdpersonal som har hand om dig kan ge till dig.

 

Hur ofta behöver jag komma till mottagningen för behandling med cytostatika?

Cytostatika ges vanligtvis i cykler med en paus mellan behandlingarna

Vanligen ges en cytostatikaomgång eller cykel under en dag. Om du får kortison som till exempel prednisolon så kan det ges under 5 dagar efter att du fått cytostatika. Detta innebär att du får en cytostatikacykel och sedan följer en viloperiod på ungefär 3 veckor till nästa cykel. Kortisonet gör att cancercellerna krymper och dör. Och kan också lindra biverkningar från cytostatika. En typisk behandlingsregim med cytostatika vid lymfom består av flera cykler med läkemedel, i normala fall mellan 6 och 8 cykler, men detta kan variera. En full behandling med cytostatika tar alltså flera månader men detta beror på flera faktorer och skiljer sig från person till person. Det finns även cytostatika som tas som tabletter. De kan tas på många olika vis beroende på ditt lymfom och dina förutsättningar.

 

Det händer att cytostatika ges ensamt men används mestadels tillsammans med immunterapi

Din läkare har bestämt vilken typ av behandling som är bäst för dig grundat på vilken typ av sjukdom du har och på information om ditt allmänna hälsotillstånd och dina individuella omständigheter. Du kommer också att behöva komma på regelbundna kontroller efter att behandlingen är färdig.

Vid återfall av lymfom ges vanligtvis 4-6 cykler. De kan sedan åtföljas av underhållsbehandling. Den vårdpersonal som ansvarar för dig kommer att avgöra vilket behandlingsschema som passar bäst beroende på dina individuella omständigheter.

 

Om din behandling lyckas och du går in i remission så kan din läkare besluta sig för att ge dig antikroppar som underhållsbehandling

Vid återfall av lågmalignt lymfom ges underhållsbehandling med antikroppar ensamt, utan cytostatika, var tredje månad under totalt två år. Det är möjligt att få underhållsbehandling efter induktionsbehandlingen oavsett om du fått cytostatika i kombination med immunterapi eller endast cytostatika. Målet med underhållsbehandlingen är att förlänga den tid du befinner dig i remission genom att ge dig regelbunden behandling.

 

Vad händer under besöket då jag får cytostatika?

Du kommer troligtvis träffa en läkare i samband med varje behandlingsbesök.

Din läkare kommer att fråga hur du mår och undersöka din allmänna hälsa och han eller hon kommer att berätta vad du kan förvänta dig av din behandling. På mottagningen eller behandlingsavdelningen är det en specialutbildad sjuksköterska som ger dig behandlingen.

 

Många typer av cytostatika ges intravenöst (som injektion eller dropp)

Detta innebär att sjuksköterskan sätter en kanyl i din arm. Kanylen sätts med hjälp av en nål i en ven, vanligtvis i armen. Nålen tas sedan tas bort och kvar i blodkärlet finns en liten plastkateter där läkemedel kan ges. Om behandlingen ges i droppform kommer läkemedlet att blandas i en påse med vätska och lösningen droppar sedan långsamt in i kroppen genom katetern.

Ibland används något som kallas central venös infart (CVI). En CVI är en venkateter som ofta sätts i ett av de större kärlen i övre delen av bröstkorgen och som kan ligga kvar under en längre tid för upprepade behandlingar. Det finns flera olika typer av centrala venösa infarter och de vanligaste alternativen är en PICC-line, där en tunn silikonkateter sätts via en venkanyl i armen och som sträcker sig ända upp till ett stort centralt blodkärl i bröstkorgen, eller en central venkanyl (CVK) som sätts direkt i ett av de större blodkärlen, ofta på halsen eller vid nyckelbenet . En subkutan venport (Port-a-Cath), som är en dosa som opereras in under huden och är ansluten till ett större kärl, används också ibland. Fördelen med en CVI är att den kan vara kvar en längre tid och att venerna i armarna inte blir ärriga och sönderstuckna eftersom den kan användas varje gång ett läkemedel ska ges intravenöst. Man kan även ta blodprover i den centrala venösa infarten. Vissa läkemedel är också kärlretande och är då bättre att ge i större, centrala blodkärl än i små perifera vener i armen. Vissa typer av cytostatika och läkemedel mot biverkningar kan tas i tablettform och därför kan det hända att du får en kombination av både injektioner eller dropp och tabletter vid varje besök.

 

Vanligtvis kommer du att kunna gå hem samma dag efter behandlingen

I samband med din första behandling kanske du behöver vara kvar några timmar efter behandlingen. Särskilt om du får både cytostatika och antikroppar. Vid vissa behandlingar kan du behöva stanna över natten men det beror på vilka läkemedel du ska ha. Din läkare och sjuksköterska kommer att informera dig om vad du kan förvänta dig.

Upp