button-up anchor

Att leva med ett återfall av lågmalignt lymfom

Om du får ett återfall av ditt lymfom så kanske du börjar få symtom igen eller så upptäcker din läkare tecken på återfall under en rutinkontroll och då mår du kanske fortfarande ganska bra. I vilket fall som helst så kommer du troligtvis att behöva påbörja behandling igen. Detta kan vara en jobbig period eftersom ett återfall kan vara ett hårt känslomässigt slag och väcka minnen av hur fysiskt krävande symtomen kan vara. Därför är det väldigt viktigt att du tar hand om dig själv under den här tiden och det finns många saker som du kan göra för att göra symtomen och behandlingen lättare att hantera.

 

Om du får symtom vid ett återfall

När symtomen på lymfom kommer tillbaka som tecken på ett återfall så kan du få besvär med oförklarlig feber, svettningar nattetid, oavsiktlig viktnedgång, svår och ihållande utmattning eller trötthet och en minskad aptit. De första tre av dessa symtom – feber, nattsvettningar och viktnedgång – används ofta för att dela in lymfomet i olika stadier och kallas för “B-symtom”. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du börjar få sådana symtom igen eftersom din sjukdom nu kanske befinner sig i ett annat stadium än tidigare.

 

Patienter med lymfom kan också uppleva symtom på grund av den behandling de får, ofta som resultat av strål- eller cytostatikabehandling. Sådana symtom kan vara minskad aptit, utmattning, håravfall, illamående och kräkningar, ont i munnen och halsen, pirrningar i händer och fötter och infektioner. Symtomen på lymfom lättar oftast i samband med behandling och de symtom som orsakas av behandling upphör oftast när behandlingen avslutats. Trots att symtomen varierar kraftigt från individ till individ så finns det läkemedel och enkla råd att följa för att minska effekten av symtomen och göra dem lättare att hantera.

 

 

Det är viktigt att du tar hand om dig själv under behandlingen

Koncentrera dig på att må så bra som möjligt under behandlingen. Det kan vara aktuellt att vara sjukskriven medan behandlingen pågår. Eftersom du fått behandling tidigare minns du säkert vad som kommer att hända och hur du kommer att må. Eftersom du kanske kommer att få en annan typ av behandling så kan det också vara så att du reagerar annorlunda.

 

Kom ihåg att äta en hälsosam och balanserad kost under din behandling

För att må så bra som möjligt under din behandling så är det viktigt att du försöker äta hälsosamt. Detta kan vara svårt när man är trött och inte mår bra på grund av behandlingen men det är viktigt att se till att du får i dig alla näringsämnen du behöver för att må bra. Ett exempel på att ändra sina kostvanor och anpassa dem till behandling kan vara att äta många små och täta måltider snarare än tre stora mål mat om dagen.


Att inse att man fått ett återfall av sitt lymfom och att man behöver få behandling igen kan vara en jobbig upplevelse och det kan vara bra att fundera på hur du kommer att hantera denna situation

Behandling av lymfom kan vara mycket jobbigt för många människor. Behandlingen i sig själv är ofta fysiskt och känslomässigt krävande vilket tillsammans med tanken på ett återfall kan leda till oro och allt detta kan vara en tung börda att bära. För att du skall kunna koncentrera dig på den behandling du har framför dig och fokusera på de närmsta veckorna och månaderna är det viktigt att du tar tag i dessa känslor direkt när de uppstår. Det finns avslappningstekniker som kan vara till god hjälp eftersom de kan tas till i nästan vilken miljö och situation som helst och kan hjälpa dig känna att du kan kontrollera dina känslor. Andra fördelar med avslappning kan vara att smärta och värk som orsakas av muskelspänning avtar, sömnen förbättras och tröttheten minskar. Om du funderar på att använda någon form av avslappningsteknik så kan du prata med någon i vårdpersonalen eftersom de kanske kan hjälpa dig att komma i kontakt med till exempel en sjukgymnast som kan hjälpa dig med en del tekniker.

 

Det allra viktigaste är att tänka på att du inte är ensam. Det kan finnas lokala stödgrupper för patienter med lymfom där du bor som kan hjälpa dig med dina problem eller lyssna på dig. I Sverige finns det en särskild organisation för patienter med blodsjukdomar (Blodcancerförbundet) och som har lokalföreningar på många håll i landet och de kan också ge dig råd och stöd. Vårdpersonalen som har hand om dig kan hjälpa dig att komma i kontakt med de grupper och organisationer som finns nära dig och som du skulle kunna tänkas vilja kontakta och de kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en kurator på sjukhuset.

Upp