button-up anchor

Påminn mig om lågmalignt lymfom

Om du har en lågmalign form av lymfom och varit sjukdomsfri under en tid så kanske det är länge sedan som du tänkte så noga på sjukdomen.Om du fått ett återfall av lymfom så kan detta avsnitt av lymfominfo.se hjälpa dig att komma ihåg vad lågmalignt lymfom är och hitta länkar till mer information. I korthet så är lågmalignt lymfom en långsamt växande form av lymfom som du troligtvis kommer att leva med i resten av ditt liv. Den större delen av den tiden kommer du dock inte att ha några eller väldigt få symtom. Under ett återfall kan det hända att du fått symtom igen eller så mår du efter omständigheterna ganska bra men att din läkare har sett tecken på återfall under en rutinkontroll. Detta kan förstås vara jobbigt, men kom ihåg att med behandling och stöd så kan människor med lågmalignt lymfom leva ett relativt normalt liv under en lång tid.

 

Vad är det som har hänt i kroppen när jag fått lymfom?

Din kropp består av celler och cancer uppstår när dessa börjar växa okontrollerat. De flesta celler lever en kort tid innan de dör och ersätts av nya. Ibland slutar denna cykel att fungera och cellerna växer och delar sig okontrollerat och dör kanske inte som de borde. Detta är vad som inträffar vid cancer.

 

Blodet innehåller flera typer av celler och två av huvudtyperna är röda blodkroppar, som är celler som bär på syre och ger blodet dess färg. Vita blodkroppar, som är celler som deltar i kroppens immunförsvar och som i vanliga fall bekämpar infektioner.

 

Vilka delar av min kropp kan påverkas av lymfom?

Det finns många olika typer av vita blodkroppar och alla spelar viktiga roller i kroppens immunförsvarssystem. Vid lymfom så har en speciell sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter börjat växa okontrollerat och ökar också i mängd eftersom de inte dör. Vid lymfom har lymfocyterna blivit canceromvandlade.

Vid lymfom har de sjuka lymfocyterna en tendens att samlas och bilda knölar. Namnet lymfom härstammar från dessa vita blodkroppar som kallas lymfocyter och som är drabbade i samband med sjukdomen. Lymfom är en typ av tumörsjukdom som ofta uppstår i lymfkörtlarna, som är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet flödar genom hela kroppen vilket gör att lymfom kan drabba alla kroppens olika organ. Det är till exempel vanligt att hitta lymfomceller i levern eller mjälten men tumörerna kan uppstå överallt exempelvis i hjärnan, magen eller i benmärgen.

Mer om lymfsystemet   Mer om lågmalignt non-Hodgkins lymfom

 

Hur kommer lågmalignt lymfom att påverka mitt liv?

Lågmalignt lymfom är en långsamt växande och kronisk sjukdom som ofta behöver långtidsbehandling. Det är inte särskilt troligt att den kan botas helt men människor med en lågmalign form av lymfom får långa perioder med remission, det vill säga symtomfri period, och då de inte har några symtom alls. Eftersom du har fått ett återfall av lågmalignt lymfom så har du troligtvis varit i remission under en tid. Därför vet du också att din livskvalitet kan vara mycket bra och att du kan leva nästan som vanligt. Du kommer att behöva göra en del ändringar när du befinner dig i remission och det kan hända att du får flera återfall varvat med sjukdomsfria perioder under resten av din livstid.

 

Målet med den behandling som du kommer att få är att du skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt med din sjukdom. Trots att behandlingsperioderna kan vara krävande så uppvägs den tid som du behandlas mer än väl av de perioder av remission som du får däremellan. Eftersom du troligtvis har haft lymfom ganska länge så vet du säkert att alla människors upplevelse av sjukdomen är olika. Din erfarenhet av att leva med lymfom kommer att bero på vilken exakt typ som du har och du kommer att reagera på sjukdomen på ditt eget sätt. Den bästa personen att prata med om din situation är din egen läkare eller specialistsjuksköterska.

Upp