button-up anchor

 

 

 

Återbesök på mottagningen

När du befinner di i remission är det viktigt att du kommer på återbesök till din läkare så att man kontrollera att du mår bra. Besöken är också en möjlighet för dig att ställa frågor. Viktigast av allt är att man tidigt kan fånga upp om du börjar få symtom igen eller om lymfomet kommer tillbaka och därmed snabbt kan vidta åtgärder.

 

Hur ofta behöver jag komma på kontroller?

Hur ofta du behöver gå på återbesök efter att din behandling är avslutad beror på flera saker. Till exempel vilken typ av lymfom du har, vilken behandling du har fått, hur du mår och hur du svart på behandlingen. Till en början kommer du troligtvis att behöva komma på återbesök en gång i månaden. Om allt ser bra ut så kan den tiden sedan ökas till var tredje eller sjätte månad eller kanske till och med en gång om året.

Du behöver med stor sannolikhet komma till mottagningen för återbesök under en lång tidsperiod, kanske under resten av ditt liv, även om det inte finns några tecken på att lymfomet återvänt. Detta är för att du och vårdpersonalen som har hand om dig ska kunna kontrollera så att du fortsätter att må bra.

 

Vad händer under återbesöken?

Dina återbesök är en möjlighet för din läkare att få reda på hur du mått sedan ditt senaste besök och kontrollera hur din behandling fungerat.Din läkare kommer att ställa en mängd frågor om hur du mår och hur du har det i allmänhet och även göra en undersökning.

Man kan behöva göra vissa undersökningar och ta vissa prover. En del av dessa undersökningar kan vara samma som man gjorde för att ställa diagnosen. Sådana undersökningar kan vara datortomografier och PET-undersökningar (positronemissonstomografi) och som båda kan hjälpa till att upptäcka tecken på lymfom och dessutom blodprover. Dessa upprepade undersökningar är ett sätt att kontrollera om lymfomet kommit tillbaka eller växer.

Kom ihåg att dessa besök också är viktiga för att ge dig en chans att ställa frågor som du kan tänkas ha till din läkare och andra i vårdpersonalen. En del kan tycka att det är jobbigt att gå på återbesöken eftersom de påminner dem om sjukdomen. Detta är helt förståeligt eftersom man kan vara orolig att få tråkiga besked. Men försök att se återbesöken som något positivt.

Återbesöken är en möjlighet att bli försäkrad om att du verkligen mår bra och fungerar som ett säkerhetsnät för att fånga upp de första tecknen på ett återfall om ett sådant skulle inträffa.

De är också ett utmärkt tillfälle att berätta för din läkare om du fortfarande har några symtom så att du kan få hjälp att hantera dem.

Återbesöken är också ett väldigt bra tillfälle att få ställa eventuella frågor och prata om bekymmer som du har.

Om du är orolig över ditt återbesök eller tror att du inte kommer att komma ihåg allt som du får veta så kan du ta med någon närstående som stöd och hjälp.

Upp