button-up anchor

 

 

 

Kom ihåg att förbereda dig inför dina återbesök

Det kan vara svårt att komma ihåg alla de frågor som du vill ställa, särskilt eftersom man kommer att prata om många olika saker under besöket.

Att skriva ner sina frågor i förväg kan underlätta och göra att du inte glömmer något. Det kan också vara bra att skriva ner information och svar på frågor för att hjälpa dig minnas vad som sagts. Därför kan det vara bra att ha med sig en penna och ett anteckningsblock.

Tänk också på vad läkaren kan tänkas fråga dig under återbesöket så att du har all nödvändig information med dig.

Frågor inför ett återbesök vid lymfom

Om du befinner dig i remission från lymfom så är det viktigt att göra regelbundna kontroller för att följa sina framsteg. För att underlätta för läkaren att kunna undersöka detta så kommer du att få en massa frågor om hur du mår och hur du klarar dig i vardagen under varje besök. Det är minst lika viktigt att du också ställer frågor till läkaren om det är något du vill veta om lymfom och behandling när du är där. Att ventilera sin oro och sina frågor med vårdpersonalen kan hjälpa dem att se vilket stöd du behöver och även hjälpa dig att få det. Frågorna nedan kan hjälpa dig att fundera på vad du vill veta och vad du kan fråga under dina besök.

 

Frågor när din behandling avslutats

 • Vad innebär det att behandlingen lyckats för mig och hur länge kommer jag att må bra?
 • Vilka andra prover behöver jag ta nu? Hur ofta skall de tas?
 • Vad kommer dessa prover att visa?
 • Hur ofta måste jag komma tillbaka till kliniken? Hur länge?
 • Vad händer om jag får ett återfall av mitt lymfom igen?
 • Vilka är symtomen vid ett återfall?
 • Finns det något jag kan göra för att få remissionen att vara längre?


Frågor inför ett återbesök

 • Hur har du mått sedan ditt senaste besök? 
 • Har du haft några symtom?
 • Har något hänt med din hälsa eller personliga omständigheter som din läkare bör veta om?
 • Hur får din diagnos dig att må känslomässigt?
 • Skulle du vilja säga att du hanterar faktumet att du har lymfom på ett bra sätt?
 • Hur har din familj och omgivning reagerat sista tiden?
 • Får du det känslomässiga och praktiska stöd som du behöver?
Upp