button-up anchor

 

 

 

Överväger du att pröva någon form av alternativmedicin?

Om du vill undersöka vilka alternativa behandlingsformer som finns så bör du prata med personal som är kvalificerade och rekommenderade inom detta område. Du bör också informera denna personal om att du har lymfom.

 

Innan du påbörjar någon form av alternativ behandling så bör du alltid prata med din hematolog eller onkolog som har hand om dig.

 

Det är viktigt att komma ihåg att den alternativa behandling som du får inte bör störa den traditionella medicinska behandlingen. En erfaren och rekommenderad utövare av alternativmedicin skulle inte rekommendera patienter med lymfom att avbryta eller ändra sin medicinska behandling.

Det finns många alternativa behandlingsformer (som även kallas för alternativmedicin). Några av de vanligaste är:

  • Homeopati
  • Akupunktur
  • Naturläkemedel
  • Kiropraktik

En del av dessa behandlingsformer kan vara bra. Till exempel har akupunktur visat sig vara effektivt mot illamående men kom ihåg att det inte finns några bevis för att någon av dessa behandlingsformer fungerar vid behandling av lymfom.

Upp