button-up anchor

 

 

 

Kan jag arbeta när jag har lymfom?

Lymfom och den behandlingen du genomgår kan få en stor inverkan på ditt liv. Behandlingen kan mycket tid i anspråk och du kan känna dig dålig medan den pågår.
Många klarar ändå av att arbeta under tiden medan andra kan behöva vara sjukskrivna hela eller delar av tiden. Din läkare avgör i samråd med dig vad som kan vara nödvändigt.

Det är viktigt att försöka leva så normalt som möjligt under och mellan behandlingarna. Det finns inget som hindrar att du arbetar annat än om du och din läkare beslutar att du behöver vara sjukskriven till exempel på grund av trötthet eller sjukdomssymtom.
Om du upplever att du behöver mer information kan du kontakta din lokala försäkringskassa eller kuratorn på ditt sjukhus.

Om du känner att du klarar av att jobba så är det bara bra om du försöker att göra det. Det kan göra att livet börjar återgå till det normala igen och ofta kan stöd och uppmuntran från arbetskollegorna hjälpa dig att känna dig positiv. Det är bra att berätta för sin arbetsgivare att man är sjuk och vad detta kommer att innebära så snart man kan. Många blir positivt överraskade av hur förstående en arbetsgivare kan vara och kollegor kan också vara till mycket stöd. Beroende på hur du mår och vilket arbete du har kan det kanske underlätta att trappa ner i arbetstid eller kanske arbeta en del av tiden hemifrån.

Upp