button-up anchor

 

 

 

Behandling av lymfom

Det finns flera alternativ att välja för att behandla lågmaligna lymfom. Din behandlingsplan kommer att utformas specifikt för dig och kommer att bero på:

  • Vilken typ och grad av lymfom som du har
  • Vilket stadium sjukdomen är i
  • Din hälsa och dina individuella omständigheter
  • Dina personliga önskemål och behov


Eftersom det finns många olika typer av lymfom och behandlingen beror på de omständigheter som vi nämnt tidigare så är det väldigt viktigt att vänta på alla provsvar och resultat av undersökningarna som du gjort innan man bestämmer vilken behandling du skall få.

 

Vilken behandling kommer jag att få?

Den lågmaligna formen av lymfom växer långsamt och det är vanligt att man inte behöver behandlas direkt. Denna inställning kallas för att "vänta och se" eller att avvakta.


Om du har ett lågmalignt lymfom i ett tidigt stadium så kan det hända att du får strålbehandling mot den angripna körteln.


Din läkare kanske har beslutat att du ska få medicinsk behandling med olika läkemedel. Målet med den medicinska behandlingen är att lindra dina symtom och hjälpa dig in i remission vilket i sin tur leder till att du kan leva så länge som möjligt och fördröja tiden fram till nästa behandling. Vid follikulära lymfom så innebär detta i vanliga fall flera veckor med immunterapi bestående av monoklonala antikroppar och cytostatikabehandling.

 

Efter att du gått in i remission med hjälp av behandlingen så kan man lägga till underhållsbehandling för att hålla dig sjukdomsfri så länge som möjligt och försöka att fördröja tiden fram till nästa behandling. Detta innebär regelbunden behandling med doser av endast immunterapi med några månaders mellanrum i upp till två år.

 

Jag vet inte vilken behandling jag kommer att få

Om du just fått veta att du har ett lågmalignt lymfom så kanske du fortfarande väntar på provsvar innan du och din läkare kan bestämma vilken behandling du bör få. Det är viktigt att vänta in alla provsvar för att kunna bestämma vilken behandling som kommer att vara bäst för dig. Följande riktlinjer gäller i allmänhet vid lågmaligna lymfom:
Patienter i ett tidigt stadium av sjukdomen (där endast en eller två grupper av lymfkörtlar är påverkade) får strålbehandling av de påverkade lymfkörtlarna.

Hos patienter med lymfom i ett mer avancerat stadium (där fler än två grupper av lymfkörtlar är påverkade) och som inte har några symtom kan man "vänta och se" eller avvakta. Detta kommer att gälla de allra flesta som får diagnosen lågmalignt lymfom.

 

Patienter i ett avancerat stadium av sjukdomen och som har symtom får vanligtvis behandling med immunterapi (antikroppar) i kombination med cytostatika.

 

Att fortsätta med iantikroppsbehandling ensamt efter att den initiala behandling avslutats är vad som kallas underhållsbehandling.

 

Vad kommer att hända med mig efter behandlingen?

Avancerat lågmalignt lymfom kan sällan botas. Behandling kan dock stoppa dina symtom från att komma tillbaka och fördröja att sjukdomen förvärras så länge som möjligt. Det är vanligt med långa perioder av remission vid lågmalignt lymfom och då har patienten inga eller väldigt få symtom. Under de här perioderna kan din livskvalitet vara mycket bra och du kan leva nästan som vanligt med undantag för några små förändringar.

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla människors upplevelser av lymfom är olika. Vi kan ge dig en uppfattning om hur de flesta människor känner, men hur du upplever din sjukdom kommer att vara individuellt för dig. Den bästa personen att prata med din upplevelse om är din egen läkare eller någon av sjuksköterskorna.

Upp