button-up anchor

 

 

 

Medicinsk behandling vid lågmalignt lymfom

Om du har ett lymfom i ett avancerat stadium, där mer än två grupper av lymfknutor är påverkade och du dessutom har symtom, så är medicinsk behandling vanligtvis det första steget i din behandlingsplan. Vid den lågmaligna typen som kallas follikulärt lymfom kan man kombinera immunoterapi (antikroppar) med cytostatika eftersom det har visat sig vara det mest effektiva sättet att minska antalet lymfomceller i kroppen. Eftersom allas upplevelse av lymfom är olika så är det inte säkert att den formen av kombinationsbehandling är den bästa för dig. Din läkare eller sjuksköterska kan förklara mer för dig om din behandling och varför man har valt den för dig.

 

Hur fungerar den medicinska behandlingen vid lymfom?

Målet med den inledande medicinska behandlingen är att minska dina symtom och få sjukdomen att gå in i remission för att du ska kunna leva så länge som möjligt och fördröja tiden fram till din nästa behandling. Den initiala behandlingen ges vanligtvis som en kombination av immunterapi och cytostatika. Ibland kan man också använda enbart cytostatika eller immunterapi. Din läkare kommer att avgöra vilken behandling som är bäst för dig grundat på din sjukdom och dina individuella omständigheter och ditt hälsotillstånd. Efter behandlingen kommer du att få gå på regelbundna återbesök för kontroller för att följa dina framsteg. Vid lymfom är en särskild sorts vit blodkropp som kallas lymfocyt drabbad. Genom att minska antalet lymfocyter i din kropp så mycket som möjligt så kan behandlingen minska dina symtom och få dig att gå i remission. Under en remissionsperiod har du mycket mindre symtom än när din sjukdom är aktiv. Detta kan fördröja en försämring och du kan leva längre än om du inte hade fått behandling.

 

Immunterapi tillsammans med cytostatika kan få sjukdomen att gå i remission på två sätt:

1) Immunterapi (antikroppar) dödar specifikt de celler som är sjuka vid lymfom som kallas lymfocyter.

Eftersom de vita blodkroppar som kallas lymfocyter är de enda cellerna som är sjuka vid lymfom så minskar dina symtom betydligt om de förgörs. Friska lymfocyter angrips emellertid också, vilket kan leda till att man blir mer infektionskänslig.

2) Cytostatika dödar alla celler i kroppen som växer snabbt.

Eftersom lymfomceller växer mycket snabbare än vanliga celler så kan cytostatika döda dem och avlägsna de flesta lymfomceller från din kropp. Detta minskar dina symtom, men eftersom cytostatikan även påverkar friska snabbt växande celler så kan behandlingen ge biverkningar.

 

Att kombinera dessa två behandlingsformer är ett effektivt sätt att döda så många lymfomceller som möjligt och lindra symtomen vid lågmalignt lymfom.


Mer om immunterapi vid lymfom

Immunoterapi samarbetar med kroppens egna försvarssystem, immunförsvaret genom att angripa de sjuka vita blodkropparna (lymfocyterna). Vid immunterapi för follikulära lymfom så kan man använda antingen en molekyl som kallas för monoklonal antikropp eller en molekyl som kallas interferon. Båda fungerar så att de startar kroppens immunförsvar och hjälper till att bekämpa lymfomet, men det är mest vanligt att använda monoklonala antikroppar vid follikulära lymfom.

Antikroppar förekommer naturligt i vårt immunförsvar. De fungerar genom att känna igen inkräktare, som exempelvis bakterier eller virus, och hjälper kroppen att förstöra dem. De antikroppar som används vid immunterapi har utformats specifikt i laboratorium för att känna igen och hjälpa till att döda lymfocyter, de vita blodkroppar som är påverkade vid lymfom. På detta sätt kan antikropparna aktivera immunsystemet och hjälpa till att bekämpa lymfomet.

Behandling med antikroppar kan ges som dropp där läkemedlet ges långsamt i ett blodkärl via en venkanyl. I vissa fall kan man ge antikropparna som en subkutan injektion vilket innebär att man injicerar det under huden i buken. Behandling med dropp kan ta mellan 2 och 6 timmar. Den subkutan injektionen tar några minuter.

Eftersom denna behandling specifikt angriper lymfocyter så är biverkningarna inte särskilt besvärliga och en del personer får inga biverkningar alls.

Mer om cytostatikabehandling vid lymfom

Det finns många olika sorters cytostatika, eller cellgifter som de också kallas, men alla fungerar på samma sätt - genom att döda snabbt växande celler. Varje typ av cytostatika är utformat för att fungera bäst på en särskild typ av lymfom. Ofta används en kombination av flera cytostatikapreparat som ges samtidigt för att öka chansen att döda alla sjuka celler. Kombinationsbehandlingarna benämns med initialerna på de läkemedel som ingår. Några av de vanligaste kombinationerna kallas CHOP, COP och FC.En cytostatikakur tar ofta några månader och pauser görs mellan behandlingarna. Du kommer för det mesta att få behandlingen över dagen och kan gå hem samma dag. Vissa cytostatika ges som tabletter medan andra ges intravenöst.

 

Eftersom denna typ av behandling dödar alla celler som växer och delar sig snabbt så kan de friska celler i din kropp och som också beter sig så påverkas. Detta är orsaken till de vanliga biverkningar som kan ses vid cytostatikabehandling. Exempel på sådana kan vara att man tappar håret eller mår illa. Biverkningarna varierar mellan olika typer av cytostatika och mellan olika individer. Det är bra att diskutera detta i förväg med sin läkare innan man påbörjar behandlingen.

Hur ofta kommer jag att få behandling?

  • Behandling bara med antikroppar ges en gång i veckan under fyra veckor. Den behandlingen kan ibland upprepas efter några månader
  • Behandling med antikroppar i kombination med cytostatika ges vanligen var tredje vecka sammanlagt 6 - 8 gånger
Upp