button-up anchor

 

 

 

Behandling, prognos och resultat vid lågmalignt lymfom

Lågmaligna lymfom går väldigt sällan att bota med behandling men de flesta kan leva med sjukdomen under många år och bara behöva göra smärre ändringar i sin livsstil på grund av sjukdomen. Du kommer antagligen att uppleva perioder då du mår bra och utan symtom på sjukdomen (remission) varvat med perioder när symtomen kommer tillbaka (återfall).

 

Den behandling som du kommer att få kommer att hindra dina symtom från att återvända under en så lång tid som möjligt. Detta kan fördröja att sjukdomen förvärras och ge dig ett längre liv än om du inte hade fått behandling och även ge dig en bättre livskvalitet.

 

Det är viktigt att komma ihåg att hur man upplever sjukdomen lymfom är väldigt individuellt. Vi kan ge dig en allmän överblick av vad människor upplever generellt . Din upplevelse av lymfom är dock unik för dig och de bästa personerna att diskutera din individuella situation med är din läkare och den vårdpersonal som har hand om dig.


Remission vid lymfom och vikten av behandling

Trots att man i de allra flesta fall kan uppnå remission med hjälp av behandling så får nästan alla återfall någon gång, ofta efter mellan 1,5 till 4 år men denna period kan vara betydligt längre. Det är omöjligt att förutspå hur länge remissionen kommer att vara för varje enskild individ eftersom allas upplevelser är så olika. Det förekommer att patienter får återfall med en högmalign form av lymfom. Det är därför mycket viktigt att patienter som fått behandling för ett lågmalignt lymfom följs upp regelbundet av sin läkare eller lymfomteam även om de mår helt bra.

 

Hur kommer jag att må när jag befinner mig i remission från mitt lymfom?
 

  • Din livskvalitet kan vara mycket bra när du befinner dig i remission

Under perioder i remission kommer du att ha mycket mindre symtom än under återfallen. Många människor upplever att de kan leva som vanligt under de här perioderna. Upplevelserna är förstås individuella och din läkare kan ge dig råd om hur du kan göra för att göra livet så bra och så lätt som möjligt att leva trots din sjukdom.

 

  • Du kan ha en del symtom under din remission framför allt trötthet.

Eftersom lågmaligna lymfom växer långsamt så kommer du inte att märka någon plötslig förändring av symtomen. Det är mer troligt att din hälsa kan förändras gradvis från månad till månad. Om du märker av några symtom eller några förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du är orolig över något i samband med din sjukdom så är det viktigt att du pratar med din läkare.

 

  • Vårdpersonalen och andra stödgrupper och organisationer kan ge råd om hur du kan leva med din sjukdom

Din läkare eller sjuksköterska kan ge dig information om eventuella stödgrupper och förmedla kuratorskontakt på ditt sjukhus eller i området där du bor. Du kan även vända dig till Blodcancerförbundet för frågor och stöd. Du kan också hitta råd om hur du kan leva med din sjukdom under avsnittet Att vara i remission, här på Lymfominfo.se.

 

Vad händer om jag skall "vänta och se"?

Om din läkare har rekommenderat att man skall "vänta och se" och avvakta med behandling så har du kan ha ett avancerat stadium av lymfom men inga symtom. Erfarenheten har visat att för de patienter där det passar att "vänta och se" blir resultatet inte annorlunda än om man börjar behandla direkt vid diagnos. Att vänta med att behandla tills det verkligen behövs kan gör att ditt liv påverkas i mindre utsträckning. Så länge som du mår bra, dina lymfkörtlar är små och inte växer markant och så länge det inte finns tecken på att några av dina större organ är påverkade av sjukdomen, så kan man välja att "vänta och se". Med tiden kommer du att behöva aktiv behandling med exempelvis antikroppar och cytostatika. Ungefär 1,5 år efter "vänta och se" perioden är det vanligt att en behandling behöver påbörjas.

 

Vad kan strålbehandling innebära för mig?

Om du får eller skall få strålbehandling så har du troligtvis lymfom i ett tidigt stadium och där bara en eller två lymfkörtlar är påverkade.

I allmänhet kan strålbehandling bota cirka hälften av alla patienter. Den andra hälften kommer att få återfall så småningom och då vanligtvis i andra lymfkörtlar. Om detta händer kommer du troligtvis att få behadling med antikroppar och cytostatika.

 

Vad kan den medicinska behandlingen innebära för mig?

Om du får eller skall få behandling med läkemedel (vanligtvis en antikropp tillsammans med cytostatika) så har du troligtvis en avancerad form av lågmalignt lymfom och dessutom symtom. Trots att behandlingen sannolikt inte kommer att bota dig så kan den ge dig en period av remission och minska dina symtom och dessutom fördröja tiden fram till att symtomen återvänder. I allmänhet gäller följande:

  • Ungefär tre av fyra patienter med symtomatiskt och avancerat lågmalignt lymfom får en remission efter sin första behandling.
  • Remissionen varar i allmänhet mellan 1,5 till 4 år men kan också vara avsevärt längre. Efter denna tid är det vanligt med tätare återfall. Ytterligare behandling kan då vara nödvändig och de behandlingsfria intervallerna blir kortare. Patienter lever generellt ungefär 7 - 10 år efter diagnos. Dessa siffror beror dock på patientens ålder och allmänna hälsotillstånd. Kom ihåg att detta endast är genomsnittliga siffror och att man inte kan säga något om enskilda patienter.


Vad kan underhållsbehandling innebära för mig?

Om du får eller skall få underhållsbehandling (med bara antikroppar) så har du troligtvis en avancerad form av lågmalignt lymfom och befinner dig i remission efter en lyckad inledande behandling.

Upp