button-up anchor

 

 

 

Strålbehandling vid lågmalignt lymfom

Strålbehandling vid lågmaligna lymfom används för att döda eller dämpa tillväxten av de sjuka vita blodkropparna. Strålbehandling är oftast bara lämplig för patienter med lymfom i ett tidigt stadium där sjukdomen endast drabbat en eller två grupper av lymfkörtlar. Det är oerhört viktigt att planera behandlingen noga vid strålbehandling för att avgöra exakt var strålningen skall riktas och för att minimera biverkningarna. En del av denna planeringsprocess kommer därför att innebära att du får komma till strålbehandlingsavdelningen flera gånger innan behandlingen påbörjas. Låga radioaktiva stråldoser används även vid diagnostiseringen av lymfom till exempel i samband med röntgenundersökningar. Detta kallas för radiologi och har inget med strålbehandling att göra.


Mer om strålbehandling

Koncentrerad radioaktiv strålning dödar eller dämpar tillväxten av de sjuka vita blodkropparna i kroppen genom att skada deras DNA

 

Koncentrerad radioaktiv strålning ges precis på de områden som är påverkade vid lymfom. Strålningen orsakar svåra skador på DNA-molekylerna i cellerna i det område som bestrålas och det blir omöjligt för cellerna att reparera sig själva. Detta dödar lymfomcellerna eller dämpar deras tillväxt i det bestrålade området.
 

 

Planeringen av själva strålbehandlingen är oerhört viktig för att se till att friska celler inte skadas och att biverkningarna skall bli minimala

 

Området som skall behandlas märks tydligt ut och behandlingsutrustningen justeras så att endast tumörområdet utsätts för full stråldos. Detta begränsar biverkningarna maximalt.Eftersom det är så viktigt att strålningen träffar på precis rätt ställe i kroppen så kommer du att behöva göra en rad undersökningar som till exempel en datortomografi eller röntgen för att kartlägga exakt var ditt lymfom är beläget.Ibland kan man behöva göra en kroppsavgjutning som stöd för att kroppen skall ligga still och i exakt samma läge under alla behandlingarna och man kan ibland behöva rita märken på kroppen för att markera var strålningen skall ges och i vilken position du behöver vara i och de behöver ofta vara kvar under alla strålbehandlingarna.På detta sätt skyddas de omgivande cellerna från full stråldos.Dessa celler kan ofta reparera sig själva bättre än lymfomcellerna.

 

Strålbehandling ges normalt sett över dagen och du kan behöva komma till sjukhuset upp till fem gånger per vecka


Under varje behandling så kommer du att få ligga i en särskild position, på en behandlingsbrits. Det är mycket viktigt att ligga helt still under behandlingen. Varje behandling tar bara några minuter och känns inte på något sätt. Du lämnas ensam i behandlingsrummet under själva behandlingen men sjuksköterskorna ser dig från ett övervakningsrum och du kan prata med dem via en mikrofon hela tiden. En omgång med strålbehandling varar vanligtvis mellan 2 till 6 veckor men detta beror på dina individuella omständigheter


Vilka är biverkningarna vid strålbehandling?

Strålbehandling påverkar även de friska cellerna, men i mycket mindre utsträckning än lymfomcellerna. Av denna anledning kan biverkningar uppstå.

 

Eftersom strålbehandling ges mot en specifik kroppsdel så beror de biverkningar du får mycket på vilken kroppsdel som behandlas

Till exempel:
Strålbehandling av buken kan ge illamående och diarré
Strålbehandling av halsen eller övre delen av bröstkorgen kan påverka slemhinnorna i munnen, halsen och matstrupen, vilket kan ge smärta och orsaka sväljsvårigheter
Behandling mot huvudet eller någon annan kroppsdel med hår kan ge håravfall i det området
Ibland kan huden brännas och bli röd och öm i det område som behandlas

De flesta människor blir trötta och utmattade av strålbehandling. Antalet vita blodkroppar kan också minska vilket kan göra att du blir mer infektionskänslig än vanligt under behandlingens gång.

 

Biverkningarna kan vara lätta och inte alls särskilt besvärliga eller så kan de bli värre och värre under behandlingens gång

I många fall är biverkningarna lätta till en början och blir ibland värre för varje behandling. Biverkningarna som nämns ovan är dock tillfälliga, även håravfall. Biverkningarna kan pågå under några månader efter att behandlingen avslutats men försvinner sedan.

 

Ibland kan strålbehandling få bestående konsekvenser

Strålbehandling av dina höfter eller ljumskar kan påverka fertiliteten hos fertila personer, alltså möjligheten att få barn, och detta gäller både kvinnor och män. Äggstockarna bör skyddas så mycket som möjligt från strålningen under behandling. Strålbehandling kan också öka risken för att drabbas av cancer i det bestrålade området, till exempel huden. Det är därför viktigt att du kommer på dina uppföljnings- och kontrollbesök så att man kan fånga upp sådana problem så tidigt som möjligt. Du kan också själv ta vissa steg för att minska risken för cancer som till exempel att sluta röka och använda solskyddsfaktor.

Förebyggande bröstcancerkontroller under lång tid är viktigt att överväga för kvinnor som fått strålbehandling mot bröstet, särskilt om bröstcancer förekommit i familjen. Män bör också överväga att göra regelbundna kontroller av brösten om bröstcancer förekommit i släkten. Sköldkörtelcancer är också mer vanligt hos personer som fått strålning mot halsen.

Andra långtidseffekter, på exempelvis lungorna, uppstår på grund av ärrbildning vilket uppstår när vävnaderna läker efter strålbehandlingen.

Upp