button-up anchor

 

 

 

Underhållsbehandling vid lågmalignt lymfom

Om din inledande behandling lyckats och du är relativt symtomfri (i remission) så kan underhållsbehandling vara en valmöjlighet. Målet med underhållsbehandling är att försöka förlänga din symtomfria period och fördröja att sjukdomen förvärras. I vissa fall kan den till och med göra så att sjukdomen försvinner.

  • Underhållsbehandlingen ges efter en inledande behandling som ofta består av cytostatika kombinerat med monoklonala antikroppar. Varannan eller var tredje månad ges då en behandling med bara antikroppar, som dropp eller subkutan injektion, under sammanlagt två år.
  • Kom återigen ihåg att allas upplevelser av lymfom är olika och underhållsbehandling kanske inte är den bästa behandlingen för dig. Din läkare kan förklara mer om din behandling och varför man valt den för dig.

Mer om underhållsbehandling vid lymfom

Underhållsbehandling är en fortsättning av den inledande behandlingen som du fått med antikroppar och cytostatika. Men i underhållsfasen får du bara antikroppar.

 

Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du kommer att få underhållsbehandling,om det blir varannan eller var tredje månad och behandlingen kan pågå i upp till två år. Din läkare kommer att avgöra vilken behandling som passar dig.

 

Underhållsbehandlingen är utformad så att du skall kunna vara kvar i remission så länge som möjligt. Lågmalignt lymfom är en kronisk sjukdom och det är inte troligt att sjukdomen kan botas. Patienter med lågmaligna lymfom har ofta långa perioder i remission, då de inte har några symtom, vilket åtföljs av perioder då symtomen återvänder, vilket kallas återfall. Lågmaligna lymfom behöver alltså behandlas under en lång tid. Efter att antalet lymfomceller har reducerats maximalt med hjälp av induktionsbehandling så kan man ge underhållsbehandling med antikroppar för att förlänga din remission eller symtomfria tid så länge som möjligt

 

De flesta som går igenom en fullständig och lyckad behandling kommer så småningom att få ett återfall och behöva behandling igen. Det viktiga är att få remissionen att vara så länge som möjligt och att öka tiden fram till nästa behandling.

 

Ger underhållsbehandling några biverkningar?

Liksom all medicin så kan monoklonala antikroppar orsaka biverkningar men det är inte alla som får några. De flesta biverkningar som förekommer är lätta till måttliga men en del kan också vara allvarliga och kräva behandling. I sällsynta fall har en del av dessa reaktioner varit livshotande. Du bör diskutera alla de biverkningar som kan förekomma med din läkare. Eftersom du inte får cytostatika under underhållsbehandlingen så kommer du inte att få några biverkningar som håravfall eller kraftigt illamående.

 

I patientinformationsbroschyren som medföljer din medicin så kan du hitta mer detaljerad information om biverkningar vid underhållsbehandling.

Upp