button-up anchor

 

 

 

Frågor som läkaren kan tänkas ställa

Att förbereda sig inför ett läkarbesök handlar inte bara om att tänka på vilka frågor du vill ställa till läkaren om din sjukdom och behandling. Det underlättar även att fundera på vad läkaren kan tänkas ställa för frågor till dig. På det sättet kommer du att komma ihåg vilken information du behöver ha tillgänglig och då behöver du inte oroa dig för att glömma något under besöket.

 

De frågor som läkaren kommer att ställa till dig beror naturligtvis på vilken typ av lymfom som du har, vilket stadium sjukdomen befinner sig i och på dina individuella omständigheter. Överhuvudtaget kommer de att vilja veta så mycket som möjligt om din sjukdom och hur du mår för tillfället.

 

Ditt första besök på mottagningen

Vid ditt första besök kommer läkaren säkert att ställa en massa frågor om dina tidigare sjukdomar och han eller hon kanske går igenom de händelser som lett till att du fått remiss till mottagningen. Trots att det mesta av den här informationen redan finns i dina journaler, så tycker ofta läkaren att det är bra att gå igenom detta igen med patienten själv.

 

Saker att tänka på

 • Har du haft några andra sjukdomar eller tillstånd förut som läkaren bör känna till?
 • Tar du någon medicin för tillfället? (Du kan ta med din medicin eller bipacksedlarna som finns i läkemedelsförpackningen, så att läkaren kan se exakt vad du tar, inklusive naturläkemedel).
 • Vet du om du är allergisk mot några mediciner?
 • Hur skulle du vilja beskriva din allmänna hälsa?
 • Har du haft några symtom eller mått dåligt på något vis den senaste tiden?
 • Hur tror du att din familj och anhöriga har reagerat eller kommer att reagera på din diagnos?
 • Har du någon särskild person som du kan få stöd av och som du vill ta med dig på besöket?

Kontrollbesök på sjukhuset eller mottagningen

 

Saker att tänka på

 • Hur har du mått sedan ditt senaste besök?
 • Har du haft några symtom?
 • Har något hänt angående din hälsa eller personliga omständigheter som läkaren bör känna till?
 • Hur har du påverkats känslomässigt av din diagnos?
 • Hur tycker du att du har hanterat att få diagnosen lymfom?
 • Hur har din familj och omgivning reagerat den sista tiden?
 • Får du det känslomässiga och praktiska stöd som du behöver?

Kontrollbesök på sjukhuset eller mottagningen

 

Saker att tänka på

 • Hur har du mått sedan ditt senaste besök?
 • Har du haft några symtom?
 • Har något hänt angående din hälsa eller personliga omständigheter som läkaren bör känna till?
 • Hur har du påverkats känslomässigt av din diagnos?
 • Hur tycker du att du har hanterat att få diagnosen lymfom?
 • Hur har din familj och omgivning reagerat den sista tiden?
 • Får du det känslomässiga och praktiska stöd som du behöver?
Upp