button-up anchor

 

 

 

Frågor till läkaren

Dina besök hos läkaren eller sjuksköterskan är de bästa tillfällena att ställa frågor du har om ditt lymfom och om behandlingen. Det är viktigt att du får all den information som du behöver om din sjukdom och dess behandling dels för att förstå vad som händer med dig och även för att få veta vad du kan förvänta dig i framtiden.

 

Du kan ställa vilka frågor du vill och om vad du vill och tveka inte att ställa dem till vårdpersonalen. Sköterskorna och läkarna har ofta mycket att göra, men aldrig så mycket att de inte har tid att prata med dig eller att hitta någon som kan svara på dina frågor.Det är också viktigt för vårdpersonalen att få veta vilka bekymmer du har så att de kan hjälpa dig komma till rätta med problemen eller svara på frågor.

 

Det är bra att skriva ner saker

Det är ofta bra att skriva ner sina frågor i förväg, innan du skall gå på besöket, eftersom det annars kan vara svårt att komma ihåg allt. Du kanske också vill skriva ner en del av den information som du får av din läkare, så att du inte glömmer vad som sagts eller så att du kan berätta för dina anhöriga efteråt.

 

Du kanske till och med skall fråga din familj och anhöriga om det är några frågor som de vill ställa och skriva ner dem på din lista, eftersom de kanske kommer att tänka på saker som du inte har tänkt på.

 

Exempel på frågor

Frågorna nedan kan hjälpa dig att börja fundera på vad du behöver veta om lymfom och vad du bör fråga under dina besök.

 

Provtagning och undersökning

 • Vad kommer att hända under undersökningen?
 • Hur lång tid kommer undersökningen att ta och hur länge behöver jag stanna på sjukhuset?
 • Vem kommer att utföra undersökningen eller ta provet?
 • Varför gör man undersökningen eller provet?
 • När får jag resultaten?
 • Behöver jag ta med mig någonting inför besöket?
 • Kan jag ta med mig en vän eller anhörig vid provtagningen eller undersökningen?

 

Om du skall få information om din diagnos eller behandlingsalternativ

 • Vilken typ av lymfom har jag?
 • Är den låg- eller högmalign?
 • I vilket stadium är sjukdomen?
 • Vad innebär detta för mig och mitt liv?

 

Beslut om behandling

 • Behöver jag behandling?
 • Vilka är behandlingsalternativen?
 • Om det finns mer än ett alternativ, vilket rekommenderar du?
 • Jag har hört talas om induktions- och underhållsbehandling. Kommer jag att få någon av dessa former av behandling?
 • Vilka är fördelarna och nackdelarna med behandlingen?
 • Vilka är chanserna att behandlingen lyckas?
 • Vilka risker och biverkningar innebär varje form av behandling?

 

Om du skall gå på ett kontrollbesök

 • Kommer jag att behöva genomgå fler undersökningar eller ta fler prover?
 • Vilka symtom skall jag vara uppmärksam på?
 • När skall jag komma på nästa besök och vem kommer jag att träffa då?
Upp