button-up anchor

Mer om biopsier för att kunna ställa diagnos

En biopsi är vanligtvis ett ganska enkelt ingrepp

En biopsi är ett enklare kirurgiskt ingrepp där man tar bort en liten bit vävnad från det område som är man vill undersöka och vid lymfom så handlar det ofta om lymfknutor. Vävnadsprovet undersöks sedan av en patolog för att fastställa diagnosen.

 

Biopsier kan oftast utföras under lokalbedövning. Om så är fallet så brukar man kunna gå hem samma dag. Narkos (nedsövning) kan behövas för små barn eller om lymfkörteln ligger djupt under huden. Om ingreppet görs under narkos så kanske du behöver stanna över natten, men en biopsi räknas ändå som ett mindre ingrepp.

 

Ibland kan man ta celler ur lymfknutan med hjälp av en nål och denna procedur brukar kallas finnålspunktion. Detta är ett ännu enklare ingrepp än en biopsi, men fler tester kan behöva göras för att komplettera provet och kunna identifiera rätt typ av lymfom.

 

Din läkare kommer att ge beskriva hur biopsin går till

Du kommer att få information om vilka förberedelser du behöver göra innan ingreppet. Du kommer också att få instruktioner om vad du skall göra dagen innan biopsin, till exempel om du skall fasta. Beroende på var ditt lymfom är beläget så kan det ibland vara nödvändigt att ta vävnadsprov från andra ställen än bara på lymfknutan och ofta görs även ett benmärgsprov. Du kommer dock att få information om detta först.

 

Benmärgsprov

Benmärg är den mjuka vävnad som finns inuti skelettet. Där bildas blodkropparna och där mognar också de flesta blodkropparna innan de börjar cirkulera i blodbanan. Ett benmärgsprov kallas också benmärgsbiopsi och innebär just att man tar ett prov på benmärgen för att utföra tester. Provet tas under lokalbedövning.

 

Provet kan ge information till läkaren om sjukdomen spridit sig till benmärgen och kan också bekräfta din diagnos. Du kan behöva göra upprepade benmärgsprover under tiden du har lymfom för att kunna följa hur din sjukdom förändras under tiden.

 

Själva benmärgsprovet är en enkel procedur där man tar två prover från benmärgen med två olika nålar. Vid det första provet används en fin nål där den vätska och de celler som omger benmärgen dras in i en spruta. Provet tas vanligtvis ur höftbenet men ibland kan provet också tas ur bröstbenet.

 

Vid det andra provet används en annan nål för att ta ut en bit av själva benmärgen och detta görs nästan alltid ur höftbenet. Denna provtagning kan göra ganska ont och det kan vara bra att ta något smärtstillande innan lokalbedövningen börjar släppa. Ibland kan det göra ont eller kännas obehagligt i ett par dagar efter biopsin och man kan behöva ta smärtlindrande tabletter under den tiden. En patolog undersöker sedan benmärgen under ett mikroskop för att se om den innehåller några lymfomceller.

Upp