button-up anchor

Undersökningar för stadieindelning av lymfom

För att du verkligen skall få rätt behandling så är det viktigt att först ta reda på vilket stadium din sjukdom befinner sig i.


Följande undersökningar kan göras för att få fram denna information

 

Röntgen

De flesta röntgenundersökningar behöver man inte förbereda sig för och går snabbt att genomföra. Röntgenstrålning passerar genom kroppen och en bild skapas. Bilden visar ben men ger också en bild av de mjuka vävnaderna i kroppen. På en lungröntgen kan man till exempel se om lymfomet spridit sig till lungan eller till lymfknutorna i bröstkorgen.

 

Datortomografi

En DT (som är en förkortning av datortomografi) skapar också bilder med hjälp av strålning. Skillnaden är att vid en datortomografi så skapas en tredimensionell bild av din kropp genom att bilderna tas i många skikt och undersökningen kallas ibland också för skiktröntgen. Bilderna visar vilka lymfknutor som är påverkade och om lymfomet finns i andra organ. Undersökningen är varken smärtsam eller komplicerad men den tar lite längre tid att utföra än en vanlig röntgen, ungefär en halvtimme.

 

Inför vissa undersökningar skall man inte äta eller dricka några timmar innan röntgenundersökningen. Ibland ges en injektion med kontrast intravenöst och som syns som en annan färg på röntgenbilderna. Personen som skall röntgas ligger still på en brits som åker långsamt fram och tillbaka genom den bågformade datortomografen.

 

Magnetkamera

En magnetkamera eller magnetresonanskamera,, som också kan förkortas MR, tar liksom datortomografen flera bilder i skikt av kroppen. Magnetkameran använder magnetfält för att skapa bilderna.Undersökningen kan ta upp till en timme att genomföra och man måste ligga stilla hela tiden.

 

Undersökningen är smärtfri men magnetkameran är mycket högljudd och ibland kan man behöva ha öronproppar eller hörselskydd under undersökningen. Eftersom kameran består av en mycket kraftig magnet så måste alla metallföremål som exempelvis smycken och klocka avlägsnas i samband med magnetkameraundersökningen. Personer som har metallimplantat av något slag (som t.ex. pacemaker, ledkulor av metall, metallplattor, skruvar i skelettet eller kirurgiska metallsuturer) kan inte genomgå någon MR-undersökning. En del människor kan uppleva klaustrofobi i magnetkameran. Berätta för personalen om du vet att du har problem med klaustrofbi eller trånga utrymmen så kan de hjälpa dig genom undersökningen.

 

Ultraljud

Vid en ultraljudsundersökning skapas bilder med hjälp av ljudvågor. Ljudvågorna studsar på olika sätt mot olika organ och vävnader inuti kroppen och ger på så vis upphov till ett eko. Dessa ekon omvandlas till en bild med hjälpav en dator. Innan undersökningen påbörjas så läggs lite gelé på den del av kroppen som skall undersökas. Personen som undersöker dig för med hjälp av handen en liten apparat eller stav över undersökningsorådet. Staven sänder ut ljudvågor över det område som undersöks. Undersökningen känns inte och tar bara några minuter.

 

PET-kamera

PET står för Positronemissionstomografi och vid en PET-undersökning använder man en mycket känslig teknik där röntgenstrålar kan ge en bild av partiklar som avges av ämnen som injicerats i kroppen. Undersökningen kan hjälpa läkaren att skilja aktiva lymfomceller (sjuka) från inaktiva celler i lymfknutorna. Denna teknik används mycket för att utvärdera om behandlingen av lymfomet varit effektiv. PET-utrustning är mycket dyrbar och finns inte tillgänglig på alla sjukhus idag.

 

Lumbalpunktion

En lumbalpunktion kallas ibland också ryggmärgsprov och är ett sätt att se om lymfomet påverkar det centrala nervsystemet. Det är ett enkelt ingrepp som bara tar några minuter. En nål förs in genom huden i ländryggen och in till den vätska som omger ryggmärgen. En liten mängd vätska tas ut så att den kan undersökas under mikroskop och för att se om det finns några lymfomceller i den.
 

Ofta ges lokalbedövning innan punktionen och du måste ligga på sidan under ingreppet. Efteråt är det bra att ligga plant på rygg under några timmar för att undvika huvudvärk, som annars är en vanlig biverkning vid ryggmärgsprov. Om du får huvudvärk så kan du behöva smärtstillande medicin i några dagar efter ingreppet.

 

Biopsi

Vanligtvis enkla procedurer där vävnadsprover tas för att hjälpa läkaren att ställa rätt lymfomdiagnos.

Upp