button-up anchor

 

 

 

Vårdpersonalen

Under dina besök på mottagningen så kommer du att få träffa många olika personalkategorier som kommer att ta hand om dig på olika sätt. Dessa personalkategorier är i många fall specialister på lymfom och jobbar tillsammans som ett team. Exempel på personalkategorier som ingår i "lymfomteamet" kan vara en hematolog, en onkolog, sjuksköterskor och undersköterskor. Även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog kan ingå. Detta kallas för ett multidisciplinärt arbetssätt. Det sätt som dessa människor arbetar tillsammans på beror på hur sjukvården är organiserad i ditt land eller landsting. I allmänhet brukar man få någon form av kontaktperson.

Var inte rädd att ställa frågor till vårdpersonalen som ansvarar för dig.

Det kommer alltid att finnas någon som har tid att hjälpa dig att förstå saker. Även om du inte frågar rätt person direkt så kan de hänvisa dig till någon som kan svara.

 

Vilka kommer jag att träffa och vilka uppgifter har de?

Hematolog

Hematologen är en läkare som specialiserat sig på att diagnostisera och behandla sjukdomar i blodet

Om du och din behandling sköts på en medicinklinik är din läkare hematolog. Han eller hon kommer att vara involverad i planeringen av vilken behandling du skall få, vilka läkemedel som skall ges, hur ofta de skall ges och hur lång tid du skall behandlas.

Onkolog

Onkologen är en läkare som specialiserat sig på att behandla cancer, framför allt med cytostatika, strålning och immunterapi

Det kan hända att du får träffa bara en onkolog, bara en hematolog eller bådadera. Onkologen planerar också eventuell strålbehandling, hur mycket strålning som behövs och vilket som är bästa sättet att ge strålbehandling på till de kroppsdelar där det behövs.

Onkologisjuksköterska

Onkologisjuksköterskan arbetar på onkologkliniken med cytostatika, strålning och immunterapi

Hematologisjuksköterska

Hematologisjuksköterskan arbetar på medicinkliniken och hematologkliniken med cytostatika och immunterapi

Oavsett om du får behandling på en hematolog- eller onkologmottagning så kommer den att ges till dig av en specialutbildad sjuksköterska. Han eller hon är specialutbildad på behandlingarna som ges och särskild omvårdnad. De kan ge råd om biverkningar och vad man gör om något oväntat inträffar under behandlingens gång. Sjuksköterskor kan vara specialiserade och utbildade på många områden. Det kan hända att du får träffa både hematologisjuksköterskor, onkologisjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som specialiserat på eller har erfarenhet från andra områden. Det är inte alltid de är involverade direkt i din behandling men ofta kommer du att få någon form av kontaktsjuksköterska på din mottagning och som du kan vända dig till vid frågor och bekymmer.

Forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterskan arbetar med behandlings- och läkemedelsstudier

Om du deltar i en behandlings- eller läkemedelsstudie kommer du förutom den ordinarie personalen att ha regelbunden kontakt med forskningssjuksköterskan som tillsammans med läkarna sköter om allt som rör studien.

Röntgenläkare

Röntgenläkare eller radiolog är specialist på röntgenundersökningar

De röntgenundersökningar som du kan komma att behöva göra i samband med lymfom kan vara: vanlig röntgen, datortomografi (DT), magnetröntgen (MR) och positronsemissionstomografi (PET).

Patolog

Patologen analyserar vävnadsprover

Patologen undersöker de vävnadsprover som tagits vid en biopsi för att man skall kunna fastställa exakt vilken typ av lymfom som du har. Patologen undersöker också vävnadsprover som tagits bort under operationer för att se om cellerna är sjuka. Du kommer sannolikt inte att få träffa någon patolog men du kommer kanske att höra talas om denna person.

Kirurger

Biopsier och andra kirurgiska ingrepp utförs ofta av kirurgen.

Glöm inte din husläkare

Du kommer säkert att fortsätta träffa din husläkare av andra skäl under den här tiden. Även om husläkaren inte är någon specialist på lymfom så kan han eller hon hjälpa dig och din familj att förklara och ge råd om lymfom och vilka behandlingsalternativ som finns. De specialister som du får träffa i samband med din sjukdom bör hålla din husläkare uppdaterad om din exakta diagnos, din behandling och andra saker som rör hanteringen av ditt lymfom.

Upp