button-up anchor

Vad är lågmalignt lymfom?

Om du just fått diagnosen lågmalignt lymfom så har du säkert fått en massa information av dina läkare om vad sjukdomen innebär och vad den medför. Det är ofta svårt att ta till sig all denna information till en början och många tycker att informationen kan vara både svår att förstå och att hantera.

 

Här på lymfominfo.se kan vi hjälpa dig att förstå vad lågmalignt lymfom är.

Lågmalignt lymfom är en långsamt växande form av sjukdomen och kan delas upp i flera undertyper. Sjukdomen kommer med all säkerhet att följa dig genom hela livet, men större delen av denna tid kommer du att ha få symtom eller inga symtom alls. De flesta kan leva ett relativt normalt liv under en lång tid med rätt behandling och stöd.

 

Lymfom är en form av blodcancer som drabbar vissa vita blodkroppar

Det finns två huvudtyper av lymfom: non-Hodgkins lymfom och Hodgkins lymfom. Sjukdomarna skiljer sig från varandra och på lymfominfo.se diskuterar vi bara non-Hodgkins lymfom.

 

Din kropp består av celler och cancer uppstår när dessa börjar växa okontrollerat. De flesta celler lever en kort tid innan de dör och ersätts av nya. Ibland slutar denna cykel att fungera och cellerna växer och delar sig okontrollerat och dör kanske inte som de borde. Detta är vad som inträffar vid cancer.

 

Blodet innehåller flera typer av celler och två av huvudtyperna är röda blodkroppar, som är celler som bär på syre och ger blodet dess färg. Vita blodkroppar, som är celler som deltar i kroppens immunförsvar och som i vanliga fall bekämpar infektioner.

Det finns många olika typer av vita blodkroppar och alla spelar viktiga roller i kroppens immunförsvars-system.
Vid lymfom så har en speciell sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter börjat växa okontrollerat och ökar också i mängd eftersom de inte dör. Därför är lymfom en form av cancer i dina lymfocyter.


Lymfom är cancer i lymfsystemet

Allt blod cirkulerar genom blodkärl som kallas artärer och vener. De vita blodkropparna, och så även lymfocyterna, cirkulerar dessutom i ett annat kärlsystem som kallas lymfsystemet och som också transporterar vätska och näringsämnen runt i kroppen.

När lymfocyterna börjar växa och dela sig okontrollerat vid lymfom, samlas de ofta i kärlen i lymfsystemet och orsakar knölar eller svullnader. Dessa knölar är ett av de vanligaste symtomen vid lymfom.

Ta reda på mer om lymfsystemet

 

Knölarna och svullnadera som orsakas av lymfom kan bildas nästan överallt

Vid lymfom har de sjuka lymfocyterna en tendens att samlas och bilda knölar. Namnet lymfom härstammar från dessa vita blodkroppar som kallas lymfocyter och som är drabbade i samband med sjukdomen.

Lymfom är en typ av tumörsjukdom som ofta uppstår i lymfknutorna, som är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet flödar genom hela kroppen vilket gör att lymfom kan drabba alla kroppens olika organ. Det är till exempel vanligt att hitta lymfomceller i levern eller mjälten men tumörerna kan uppstå överallt exempelvis i hjärnan, magen eller i benmärgen.

Ta reda på mer om diagnos och stadieindelning av lymfom


Lågmalignt lymfom är en långsamt växande form av sjukdomen

Några av de vanligaste typerna av lågmaligna lymfom listas i tabellen nedan. Om du inte vet om den form av lymfom som du har är lågmalign eller högmalign så kan vårdpersonalen som har hand om dig svara på den frågan.


De lågmaligna typerna av lymfom växer långsamt och kallas också för indolenta lymfom. Andra typer av lymfom växer snabbare och kallas aggressiva eller högmaligna. Hur du kommer att må och vilken typ av behandling som du kommer att få beror helt på om ditt lymfom är högmalignt eller lågmalignt. De vanligaste kännetecknen på lågmaligna lymfom listas här nedan i tabellen.


Lågmalignt lymfom kan nästan aldrig botas och klassas som en kronisk sjukdom. I de allra flesta fall har människor med lågmaligna lymfom långa perioder i remission när de är helt symtomfria. Under den tiden kan livskvaliteten vara utmärkt och de flesta kan fortsätta att leva som vanligt med bara några få små ändringar. Remissionen följs dock ofta av perioder då symtomen kommer tillbaka, vilket kallas för ett återfall eller recidiv. Därför behöver lågmaligna lymfom vanligtvis behandlas igen över tid.


Kom ihåg att varje persons upplevelse av lymfom är väldigt individuell. Din upplevelse av lymfom kommer att vara unik för dig och de bästa att diskutera just din individuella situation med är den läkare eller sjuksköterska som har hand om dig och din vård.

Upp