button-up anchor

Vilka är symtomen på lågmalignt lymfom?

Många med lågmalignt lymfom har inga symtom när de först får diagnosen. Faktum är att det är ganska vanligt att lågmaligna lymfom upptäcks i samband med en läkarundersökning eller utredning av något annat problem, t.ex. i samband med blodprovstagning eller en lungröntgen.


Du kommer med all säkerhet att uppleva några eller alla de symtom som beskrivs i det här avsnittet under den tid som du har lymfom.Det vanligaste symtomet på lymfom är en oöm svullnad eller knöl på halsen, i armhålorna eller ljumskarna. Ofta förekommer många andra symtom som kan förknippas med och sammanfattas som vad man kan kalla en allmän sjukdomskänsla. Alla symtom som förekommer i samband med lymfom kan även ha andra orsaker. Därför är det viktigt att göra tester för att bekräfta diagnosen när läkaren skall försöka ta reda på om du har ett lymfom eller inte.

 

Knölar eller svullnader

Knölarna eller tumörerna vid lymfom syns och känns oftast först på halsen, vid nyckelbenen, armhålorna eller i ljumskarna. De orsakas av att vita blodkroppar som kallas lymfocyter samlar sig i lymfknutorna (eller lymfkörtlarna).

Lymfknutorna kan också bli förstorade vid en vanlig förkylning eller infektion och det är därför viktigt att komma ihåg att endast förstorade lymfknutor inte nödvändigtvis betyder att du har drabbats av lymfom. Svullnaden går då ner när infektionen försvunnit. Skillnaden vid lymfom är att svullnaden eller knölen finns kvar mycket längre. Läkaren kallar ofta detta för lymfadenopati.


Hosta, bröstsmärta eller andfåddhet

Många av symtomen vid lymfom kan bero på var knölarna uppstått. Bröstsmärtor och andfåddhet kan uppstå om lymfknutorna bakom bröstbenet, i en körtel som kallas brässen (eller tymus), är förstorade. Denna körtel ligger nära hjärtat och om den blir förstorad kan den trycka på hjärtmuskeln eller luftstrupen och orsaka smärta i bröstet eller andfåddhet.

Helt andra symtom kan förekomma om förstoringar uppstår i andra lymfknutor i kroppen eller utanför lymfknutorna. Exempelvis kan förstorade lymfknutor i magen eller tarmarna ge buksmärta, halsbränna och matsmältningsproblem eller diarré.

 

Nattsvettningar, trötthet och nedsatt aptit

De vita blodkroppar som kallas lymfocyter, som blir sjuka vid lymfom, är en viktig del av kroppens immunförsvar - kroppens naturliga försvar mot infektioner. En del av dina symtom orsakas av att immunförsvaret inte fungerar som det ska och att din kropp får svårare att bekämpa infektioner som orsakas av virus och bakterier. Symtomen på detta kan vara trötthet, svettningar nattetid och nedsatt aptit.

 

Allmän sjukdomskänsla

Något som kan beskrivas som en allmän sjukdomskänsla är också vanligt om du har lymfom och många av de specifika symtom som förekommer vid lymfom kan förknippas med detta. Exempel på sådana symtom kan vara:

  • Återkommande eller ihållande oförklarlig feber (med en kroppstemperatur över 38°C)
  • Kraftiga nattsvettningar, där pyjamas eller nattlinne och lakan blir genomdränkta av svett
  • Oavsiktlig viktnedgång (som definieras som en viktförlust på mer än 10 % under 6 månader)
  • Svår och ihållande utmattning eller trötthet
  • Minskad aptit


Andra generella symtom som människor med lymfom kan uppleva kan vara:

  • Andfåddhet eller hosta
  • Ihållande klåda, ofta över hela kroppen
  • De första tre av dessa symtom - feber, nattsvettningar och viktnedgång - används ofta i stadieindelningen av lymfom och kallas för "B-symtom" 

B-symtomen - feber, nattsvettningar och viktnedgång - är viktiga för stadieindelningen av lymfom

Upp