button-up anchor

Vad händer nu?

När du fått diagnosen lågmalignt lymfom så kommer du naturligtvis vilja veta vad som kommer att hända med dig nu. På lymfominfo.se kan vi ge dig en bra överblick av hur patienter med lågmaligna lymfom vanligtvis upplever sin situation. Kom dock ihåg att varje människas upplevelse av lymfom är unik och den allra bästa person att vända sig till om sin individuella situation är din hematolog eller onkolog.


Nyckelfakta att känna till

  • Lågmaligna lymfom växer långsamt och ger kanske inga symtom till en början eller på en lång tid.
  • Om du inte har några symtom så behöver du kanske inte heller någon behandling direkt. Detta kallas att "Vänta och se" eller att avvakta.
  • Under sjukdomstiden kommer du att uppleva perioder utan några som helst symtom. Det kallas för remission.
  • Patienter med lågmalignt lymfom får ofta en normal livslängd och kan leva med sjukdomen och må bra under många år.
  • Målet med behandling av lågmaligna lymfom är att hålla dig så symtomfri som möjligt och fördröja tiden fram till nästa behandling så länge som möjligt. Det görs även försök att bota sjukdomen med nyare och mer aggressiva behandlingsformer.


Ett lågmalignt lymfom växer långsamt och ger dig kanske inga symtom till en början

Detta innebär även att lågmaligna lymfom inte upptäcks förrän efter en längre tid. Faktum är att lågmaligna lymfom ofta upptäcks av en slump, till exempel när en patient söker läkare av helt andra orsaker. Ett exempel på detta är att läkaren upptäcker en förstorad lymfkörtel under en rutinundersökning. Ibland kan också onormala resultat ses på blodprover eller röntgen, vilket sedan visar sig bero på lymfom. Eftersom lågmaligna lymfom upptäcks sent så har sjukdomen ofta spridit sig till fler än en eller två lymfknutor när diagnosen först ställs. Sjukdomen svarar trots detta mycket bra på behandling och du kan ofta vara symtomfri under långa perioder. En del patienter med lågmaligna lymfom söker läkare eftersom de har symtom. Det vanligaste symtomet är en förstorad lymfkörtel, vilken kan kännas som en knöl, vanligtvis på halsen, i armhålan eller i ljumsken. Ibland kan andra symtom på lymfom förekomma när diagnosen ställs.

 

Om du inte har några symtom, så är det inte säkert att du behöver någon behandling till en början. Detta tillvägagångssätt kallas "Vänta och se" eller att avvakta

Om du inte har några symtom när du först får diagnosen och du har en långt framskriden sjukdom, är det för det mesta bättre att vänta med behandling tills du får symtom. Det är ett avvaktande tillvägagångssätt där man egentligen inte gör något alls utan kontrollerar dig regelbundet för att följa ditt lymfom. Fördelen med detta är att du inte behöver hantera biverkningar av behandlingen direkt och att behandling kan sparas tills symtomen väl uppträder. Trots att lymfom nu är en del av din vardag och ditt liv så kan det förekomma perioder då du är helt symtomfri och som kallas remission.

 

Vid lågmaligna lymfom kan man ofta uppnå remission med behandling. I typfallet kan man bli symtomfri under ett och ett halvt till fyra år eller till och med ännu längre än så. Många människor får dock återfall av sitt lågmaligna lymfom vid någon tidpunkt under sitt liv. Vissa människor med lågmaligna lymfom kan få återfall med annan grad av sjukdomen, till exempel med en högmalign form av lymfom. Därför är det mycket viktigt att patienter som behandlats för lågmalignt lymfom följs upp och kontrolleras med tester som rekommenderas av läkaren eller det vårdteam som ansvarar för patienten, även om patienten mår helt bra.

 

Patienter med lågmalignt lymfom lever ofta lika länge som normalt och kan leva ett bra liv med sjukdomen under många år.

Trots att det är omöjligt att förutspå hur du kommer att svara på behandling så vet man att mellan 70-90 % av alla patienter i ett framskridet stadium av sjukdomen går in i remission efter den första behandlingen. I genomsnitt lever människor med lågmalignt lymfom mellan sju och tio år efter att de fått diagnosen, men denna tid kan förlängas avsevärt med nya behandlingsformer. De flesta patienter som har denna form av sjukdomen får återfall trots behandling. Tid mellan behandling och återfall varierar, men ligger vanligtvis mellan 1,5 till 4 år.

 

Målet med behandlingen av lågmalignt lymfom är att förlänga den symtomfria tiden och fördröja tiden fram till nästa behandling så länge som möjligt, men försök pågår även att bota sjukdomen med nya, mer aggressiva behandlingsformer.

Alla typer av lymfom kan behandlas. Att bli helt botad är inte alltid möjligt, men när det gäller den lågmaligna formen av lymfom kan man för det mesta uppnå remission eller åtminstone krympa tumörerna så att de inte orsakar symtom. Ibland kan en remission eller symtomfri period vara i flera år. Den behandling som används beror på många faktorer som exempelvis:

  • Vilken typ av lymfom du har
  • Vilket stadium lymfomet befinner sig i
  • Var i kroppen lymfomet är beläget
  • Ditt allmänna hälsotillstånd och din ålder

Upp