button-up anchor

Din första behandling för lågmalignt lymfom

Den första behandlingen för ett lågmalignt lymfom, oavsett om du skall få strålbehandling eller medicinsk behandling, kan vara en jobbig upplevelse men kom ihåg att den vårdpersonal som har hand om dig, och sidan lymfominfo.se och patientföreningen Blodcancerförbundet kommer att finnas där för dig som resurser under resans gång.

 

Kom ihåg att din upplevelse av behandlingen kommer att vara unik för dig. Du har kanske hört berättelser i media eller av andra människor om den behandling som du kommer att få och en del av dessa historier kommer inte att göra dig mindre orolig. Försök att inte låta dig påverkas av detta. Det är inte särskilt troligt att det du hört eller läst från obekräftade källor kommer att gälla just dig.


Alla människors upplevelse av lymfom är högst individuella, precis som deras hälsotillstånd och personliga omständigheter. Det är inte särskilt troligt att någon annan har fått exakt samma behandlingsplan som du. Den vårdpersonal som har hand om dig är de som bäst kan svara på frågor om vad du kan förvänta dig.

 

Lymfominfo.se har skapats för att hjälpa dig. På lymfominfo.se så tror vi att vi kan göra din upplevelse av behandlingen lättare genom att hjälpa dig att förstå vad du kan förvänta dig och på sätt kunna hjälpa dig själv.
I det här avsnittet förklarar vi vad som kommer att hända under dina första behandlingsbesök och vem du kommer att träffa. Vi kan också ge en hel del råd och tips om hur du kan hantera de behandlingar som du kommer att få.

 

Kom ihåg att du inte är ensam om att gå igenom det här. Förutom lymfominfo.se så kan det finnas lokala stödgrupper för patienter med lymfom och man kan även vända sig till Blodcancerförbundet som kan ge råd och stöd. Men viktigast av allt är att tänka på att den vårdpersonal som har hand om dig är de som är bäst att prata med om dina individuella omständigheter. De finns alltid där för att hjälpa dig och lyssna på dig och det är de som kan ge de bästa råden om hur du kan hjälpa dig själv genom behandlingen.

Upp