button-up anchor

 

 

 

Att börja med strålbehandling för lågmalignt lymfom

Om du får strålbehandling för lågmalignt lymfom så är det sannolikt att endast ett eller två områden i kroppen är påverkade (vanligtvis dina lymfkörtlar), vilket även innebär att din sjukdom är i ett tidigt stadium. Hos människor i ett tidigt stadium av sjukdomen kan strålbehandling av de påverkade områdena åstadkomma bot hos ungefär hälften av patienterna. Den andra hälften når troligtvis remission – en period där man i allmänhet mår bra och upplever väldigt få eller inga symtom alls.

 

Om du får ett återfall av din sjukdom, så kommer sjukdomen oftast tillbaka i andra lymfkörtlar. Att få strålbehandling igen kommer då sannolikt att misslyckas eftersom det inte lyckades helt förra gången och du kommer då istället att få immunterapi, behandling med antikroppar, och cytostatikabehandling. De flesta som får återfall av lågmalignt lymfom kan leva ett bra liv med sin sjukdom under en lång tid. Att fortsätta med en behandlingsplan kan minska dina symtom och många får långa perioder i remission. Om din läkare har beslutat att strålbehandling är det bästa alternativet för dig så kan du få mer information om vad behandlingen innebär här på lymfominfo.se.

 

Vad innebär strålbehandling?

Vid strålbehandling används koncentrerad strålning (en form av röntgenstrålning) för att döda eller hämma de sjuka, vita blodkropparna. Strålningen riktas koncentrerat direkt mot de område där lymfomet är beläget. Strålningen orsakar svåra skador på cellernas DNA och gör det omöjligt för dem att reparera sig själva. Detta dödar eller hämmar tillväxten av lymfomcellerna i det området.


Normala celler kan också skadas vid strålbehandling. Detta får två viktiga konsekvenser:

1) Din behandling måste planeras noggrant och de områden som skall bestrålas måste tydligt märkas ut på kroppen för att minimera skada på de friska cellerna. Friska celler kan dock reparera sig själva lättare än vad lymfomceller kan.

2) Eftersom de friska cellerna kan påverkas så kan strålbehandlingen ge vissa biverkningar. Dessa är vanligtvis lindriga och försvinner när strålbehandlingen avslutas. Trots att det är ovanligt så kan långvariga biverkningar förekomma och du bör diskutera dessa mer ingående med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

 

Att hantera strålbehandlingen och dess biverkningar

Den första behandlingen kan vara en utmaning för vem som helst och strålbehandling kan ta mycket tid i anspråk. Ofta får man behandling fem dagar i veckan under några veckor Det kan hända att du känner dig uttömd både fysiskt och känslomässigt efteråt. Detta är helt normalt men innebär att du bör ta det lugnt och verkligen ta hand om dig själv under tiden som du får behandling. För att må så bra som möjligt kan du kanske fundera på att ta ledigt från jobbet ett tag och koncentrera dig på att äta hälsosamt och vila mycket.

Upp